خانه >> مقالات >> مقالات آیین دادرسی کیفری >> خسارت ناشی از جرم، دکتر باقر شاملو (قسمت اول)
دکتر باقر شاملو
دکتر باقر شاملو

خسارت ناشی از جرم، دکتر باقر شاملو (قسمت اول)

سلسه مباحث خسارت ناشی از جرم

سخنرانی دکتر باقر شاملو با عنوان خساراتِ ناشی از جرم

قضاوت آنلاین: با توجه به حجم زیاد سخنرانی، مطالب به چهار قسمت تقسیم شده است. دو قسمت مربوط به مباحث اصلی و دو قسمت دیگر پرسش و پاسخ را تشکیل می دهد.

ابتدا به روش دانشگاهی طرح موضوع می‌کنم که مطالبۀ خسارات ناشی از جرم در چه مراحلی پیش می‌آید؛ بعد عرض من این است که یک مقداری وارد بحث مبانیِ نظری‌اش هم بشویم، چون به نظر من اگر مبانی نظری را خوب متوجه نباشیم، بعضی جاها با بن‌بست‌های اساسی مواجه می‌شویم؛ ایراد مهمی که قانونگذاریِ فعلیِ ما دارد، این است که هیچ‌گاه تئوریِ خاصی بر قوانینش حاکم نیست و رویکرد مهمی را مبنا قرار نمی‌دهد پیش برود؛ قانون‌گذاری‌ها بیشتر لحظه‌ای، موردی و حَسَبِ ضرورت است و برخی‌اش هم ناشی از سوابقِ فقهی است که به همین جهت یک منطق و انسجامی بین اجزای قانون‌گذاریِ ما در بخش‌های مختلف وجود ندارد.

توجه داشته باشیم که خسارات ناشی از جرم در ایران، در حقیقت بخش مهم‌اش، بحث‌های مدنی است که وارد قلمرو حقوق کیفری شده است. دو نظام حقوقی مثل ایران و فرانسه خصوصیتی دارند که همیشه فرانسه به آن افتخار می‌کرد. می‌گفت در نظام حقوقیِ ما خسارات ناشی از جرم در لفظ و ضمیمۀ پروندۀ کیفری تعیین تکلیف می‌شود، به همین جهتْ تسریع در رسیدگی می‌شود و حقوقِ بزه‌دیده زودتر تأمین می‌شود؛ خب، ما هم همین مدل را پذیرفتیم و خوب است، اما همچنان که در قانون هم ذکر شده، قواعد اصلی در بحث خسارت و خسارت‌زدایی، از آیین دادرسی مدنی و حقوق مدنی تبعیت می‌کند. به همین جهت من ابتدا چند مقدمۀ کلی عرض می‌کنم.

در گذشته، خسارات ناشی از جرم در [دستۀ اول، یعنی] «جرایم مالی» خیلی مشخّص و بدیهی بود؛ مثل کلاهبرداری، جعل و خیانت در امانت که در آنجا پیش‌بینی شده بود. اما در [دستۀ دوم، یعنی] «جرایم علیه اشخاص» (که من فکر می‌کنم الآن مبتلابه نظام حقوقی – اجتماعیِ ما هم هستند)، مثل اسیدپاشی، تجاوز به عنف، ازالۀ بکارت، لواط، ضرب و جرح، که واقع شده و علاوه بر مجازات، نیازمند جبران خسارت هستند؛ متأسفانه نظام حقوقیِ ما مکانیسم خیلی روشنی برای جبران خسارت در این موارد پیش‌بینی نکرده؛ دستۀ سوم «جرایم غیرعمدی» مثل خطاهای پزشکی، ورزشی، تصادفات، برق‌گرفتگی و حوادث ساختمانی هستند که باز هم از مبتلابه‌های بسیار مهمی محسوب می‌شوند که در نظام حقوقیِ ما وجود دارد. اگر خسارت‌دیده/بزه‌دیده در این حوزه‌ها مراجعه کند، ما می‌توانیم علاوه بر کیفر مرتکب یا مجرم، خساراتی را هم مطالبه کنیم.

ابتدا عرض کنیم که اصلاً تولد و ظهور علم حقوق به عنوانِ یک علمِ قاعده‌ساز بود. حقوق وقتی ایجاد شد که آمد رفتار اجتماعیِ انسان‌ها را استاندارد کند؛ در حقیقت می‌شود گفت حقوق علمِ ISO 2015 یا استانداردسازی برای رفتار انسان‌هاست؛ تَمْشیَت امور است، نظم بخشیدن به کار است، استانداردسازی در رفتارهای اجتماعی است که این استانداردها می‌تواند مبنای کیفر، مبنای مطالبۀ خسارت و غیره قرار بگیرد.

خب، در تاریخ که نگاه کنیم، اولین قواعد حقوقی که وجود داشت، هیچ تکیه‌ای بر مجازات نداشت. قبل از قانون حمورابی، مجازات‌ها بیشتر «مطالبۀ خسارت» بود؛ هر کسی مرتکب جرمی، قتلی، چیزی می‌شد، مجبورش می‌کردند به ارائۀ خدماتی به بزه‌دیده و دیگران. بعد از مدتی، از جمله در قانون حمورابی یا دیگر سلاطین آن‌ها، به تدریج «کیفر» جایگزین «جبران خسارت» شد و ابزار کیفر وسیله‌ای شد در اختیار حاکمان تا بتوانند بهتر تمشیت امور کنند، اعادۀ نظم کنند یا تمنّیات خودشان را مستقر کنند. برای مدت‌ها، شاید چند قرن، تنبیه و کیفر و مجازات متخلّف مهمترین دغدغۀ نظام‌های حقوقی – کیفری بود. تا اینکه به تدریج حقوق کیفری در چند دهۀ اخیر با یک «رویکرد بزه‌دیده‌شناسی» آمد و توجه به بزه‌دیده، قربانیِ جرم و مجنیٌ‌علیه را مبنای خودش قرار داد؛ به عبارت دیگر، می‌شود گفت به خاطر اینکه جبران خسارت شود برای بزه‌دیده «عدالت ترمیمی» ظهور کرد و «عدالت توزیعی» کنار رفت. پس در اینجا، رویکرد حقوق کیفری از تنبیه و مجازات مجرم به ترمیم و اعادۀ وضعیت بزه‌دیده و قربانی به وضعیت سابق تغییر کرد.

یکی از سوال‌های مهمی که مطرح شد، یعنی این سؤال که «ضرر چیست؟» و «مبنای ضرر و محاسبۀ ضرر چیست؟»

از اینجا شروع می‌شود که تا مدت‌ها وقتی کیفر فقط ملاک بود، توجهی به زیان‌دیده نمی‌کردند،‌ ملاکِ اصلی اعادۀ نظم یا خواست حاکم و سلطان و غیره بود که بتواند نظمی در جامعه برقرار کند، اما به تدریج دیدند که نه و با این رویکرد سیاسی – اجتماعی که در حال حاضر تئوری حکومت‌ها، تئوریِ مبتنی بر رفاه و اعادۀ وضعیت مطلوب به شهروندان است، توجه به خسارت بزه‌دیده هم بیشتر شد. تعیین اینکه مبنای ضرر چیست و اینکه چگونه ضرر را محاسبه و معیاربندی کنیم، نیاز به تربیت کارشناس دارد. حال، در بعضی حوزه‌ها ما کارشناس داریم، اما من معتقدم که ما در این حوزه کارشناس نداریم. در کشورهای غربی اگر نگاه کنید، واقعاً یک رشتۀ بسیار مهم و مطالعه شده‌ای است و دارای ابزارها و استانداردهایی است که خیلی روی این توجه دارند. من در پایان دورۀ تحصیلاتم در خارج از کشور وقتی خواستم بیایم، گفتم منابعی را هم جمع کنم، از جمله چندین کتاب بسیار قطور و مفصّل راجع به نحوۀ خسارت‌زدایی که ضوابط بسیار مهمی را پیش‌بینی کرده بودند، آوردم، اما وقتی که آمدم دیدم که نخیر، با وجود این بحث که ما در اینجا هنوز نمی‌توانیم خساراتِ درمان را مافوقِ بر دیه مطالبه کنیم یا دادگاه‌هایمان رأی نمی‌دهند، دیگر آن کتاب‌ها هم نمی‌دانم در کدام کارتُنِ انبارِ خانۀ ما بایگانی شد! ولی من فکر می‌کنم واقعاً اجتناب‌ناپذیر است، نظام حقوقیِ ما باید برود به سمتِ اینکه اینطور خسارات را پیش‌بینی کند و تقویم کند به مادّیات. شاید یک رویکرد این است که ما معنویّات را نمی‌توانیم تقویم کنیم به مادّیات؛ خب، این در یک حوزه‌هایی درست است، عوالم روحانی عرفانی و این‌ها را نمی‌شود؛ اما خیلی از خسارات جسمی، روحی و روانی را می‌شود.

اما در خصوص اینکه مبنا چیست؟ سه تئوری وجود دارد برای اینکه جبران خسارت چگونه تقویم شود و چگونه جبران و ترمیم شود.

[تئوری اول] در وهلۀ اول، یک مبنا که مبنای سنّتی است بیشتر، «اعادۀ وضع به وضع سابق» است. یعنی کارشناس فرض می‌گیرد که قبل از اینکه ضرر و خسارت این جرم وارد شود طرف چه وضعیتی داشته، آن را به آن حالت برگردان. خب، قانون مدنیِ ما در مواد ۳۲۸ تا ۳۳۵ که اتلاف و تسبیب را می‌گوید، تقریباً یک چنین معیارهایی دارد. می‌گوید آن چیزی که تلف شده برگردد، ماشین اگر از بین رفته، همان ماشین را بخرند بدهند، یا اگر مثلاً فرض بگیرید که گاوی است، گوسفندی است، دست انسانی است، آن را می‌گویند به همان حالت سابق برگردد که برخی‌اش قابل برگشت نیست، منتها تصور ساده و ابتدایی قانون‌گذار این بوده است که فقط آن خسارات نسبت به اموال موجود و عینی وارد می‌شود که حالا باید دوباره برگردد به حالت سابق. این تئوری، یک تئوری بود که مبنای قانون مدنی هست، به همین جهت بعضی چیزها را شامل نمی‌شود. قانون مدنی را که نگاه کنید، مثلاً اگر کسی کاری کند چاه آبِ دیگری خشک شود، این اصلاً قابل وصول نیست، چرا؟‌ چون می‌گویند خسارت باید عینی باشد، باید طرف مثلاً درختِ طرف دیگر را قطع کند، محصولِ طرف دیگر را از بین ببرد، گاو دیگری را بکشد که یک تلفی عیناً واقع شده باشد.

تئوری دوم در اینجا اعادۀ وضع به حالتی است که اگر آن ضرر پیش نمی‌آمد، پیدا می‌شد. این هم یک تئوری است که اگر آن ضرر پیش نمی‌آمد و روند عادی ادامه پیدا می‌کرد، الآن چگونه بود؟ مثلاً فرض بگیرید که ۱۰ سال پیش طرف ماشین پراید من را تلف کرده، ماشین پراید آن موقع ماشینی معمولی یا ماشین اکثریت افراد جامعه بوده، حالا الآن مثلاً ماشینی که متعادل است ممکن است یک چند وضعیت بهتر باشد و من آن را می‌توانستم تبدیل کنم به یک ماشین دیگری یا به یک وضعیت دیگری. ملاک در اینجا، نگاه به گذشته نیست، بلکه نگاه به وضعیت فعلی است. می‌خواهند ببینند الآن در شرایط فعلی که جبران خسارت می‌خواهد بشود، چقدر پول و هزینه لازم است تا طرف در حال حاضر به آن وضعیت عادی برسد.

تئوری سومی که وجود دارد، می‌گوید اگر همان وضعیت ادامه پیدا می‌کرد تا وضعیت فعلی، به چه وضعیت مطلوب آینده‌ای این می‌توانست برسد؟ بنابراین، یک خسارات جنبی و عدمِ تحصیلِ منافع ممکن الوصول یا عدم منافع احتمالی را هم در بر می‌گیرد. مثلاً فرض بگیرید اگر من این ساختمان را می‌ساختم، می‌توانستم این ساختمان را اجاره بدهم، این‌قدر از اجاره‌اش منتفع بشوم و …، اما بنده را گروگان گرفتند و نتوانستم این مال را منتقل کنم یا این ساختمانم را بسازم، حالا اگر ساختمان را بسازند و به من تحویل بدهند، من در حالت عادی دو سال هم از اجاره و منافعش بهره‌مند می‌شدم و آن‌ها اکنون باید علاوه بر ساختمان آن اجاره و منافع را هم به من بپردازند. بنابراین نه تنها وضعیت مطلوب فعلی، بلکه منافع محتمل و ممکن الوصولی را هم که از این خسارت نصیب من می‌شود باید جبران کند.

اما اگر ما باز هم در تاریخ حقوق جبران خسارت نگاه کنیم (من این‌ها را می‌گویم تا بعداً بحث‌های قانونی را بهتر بتوانیم تجزیه و تحلیل یا هضم کنیم)؛ در گذشته‌های دورتر برای جبران خسارت هیچ معیاری نبود. ابتدا معیارِ اصلی ورودِ خسارت بود. هر کسی با هر عمل و رفتاری باعث ورود خسارت به دیگری می‌شد، موظف بود جبران خسارت کند. رابطۀ سببیّتِ مادّی، بدونِ هیچ‌گونه احراز تقصیر ملاکِ جبرانِ خسارت بود. بنابراین، اگر کسی عاقل، دیوانه، حیوان یا هر کسی به دیگری خسارتی وارد می‌کرد، باید جبران خسارت را می‌کرد. «تقصیر» مِلاک نبود. اما از دورۀ تولدِ حقوق، یعنی از یک قرن، دو قرن پیش، آمدند گفتند اینکه صحیح نیست، ما فقط کسانی را مسئول بدانیم که در رفتارهایشان مرتکب یک تقصیر شده باشند. بنابراین، مثلاً اگر کسی در کاری که انجام می‌دهد، تقصیر مرتکب نشده، خسارت هم نباید بدهد، مثل مجانین، مثل کودکان، یا پزشکی که عمل جراحی‌ای را انجام داده که منجر به فوت شده و تقصیر عرفی‌ای هم ندارد، یا مثل مثلاً خون‌هایی که آوردند تزریق کردند به بیماران و وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون، آن خون‌ها را بررسی کرده و طبق معیارهای آن موقع هیچ گونه بیماری در این خون‌ها نبوده، منتقل شده، عده‌ای مرده‌اند، بنابراین کسی تقصیر حداقل عرفی مرتکب نشده؛ یا مثلاً فرض بگیرید که خب این آقای ب.ز. در خیابان ایران زمین حفاری کرده می‌خواهد برج ۱۰۰ طبقه بسازد، بیش از حد رفته پایین، حالا آن زمین‌های اطرافش، خانه‌های اطرافش آسیب‌دیده‌اند و فروریخته‌اند، آیا آقای ب.ز.  مرتکب تقصیری شده یا نه؟ نه. کارشناس می‌گوید این استانداردهای خودش را رعایت کرده، رفته پایین، هیچ مرتکب تقصیری نشده، این مگر علم غیب داشت که برود بداند که زمین‌های آنجا خاک دستی بوده، بعد موجب رانش شده؟

بنابراین اگر ایشان تقصیر نکرده، خسارتی هم نباید بدهد. یا همین مسائل در مورد پزشک هست، در مورد ورزشکار هست، مسائل مختلف این چنینی وجود دارد که آیا باید حتماً تقصیر را احراز کنیم یا نه؟ مثالی که گاهی می‌زنیم این است که یک هواپیما در بالا دارد حرکت می‌کند، یک شهاب رها شد خورد به این هواپیما، هواپیما سقوط کرد آمد توی خانه و آپارتمان من همه را از بین برد، خب اینجا شرکت هواپیمایی مرتکب تقصیر شده؟ نه! منِ خلبان مرتکبِ تقصیر شدم؟ نه! اما منِ صاحبخانه اینجا خسارت دیدم. آیا من باید جبرانِ خسارت شوم؟

در گذشته‌های دورتر می‌گفتیم آقا خدا نخواسته، بدشانسی آورد، یک چنین تجزیه و تحلیل‌هایی می‌کردیم. می‌گفتیم که سیل، طوفان و … می‌آید، خساراتی وارد می‌کند، آیا اینجا تقصیر کسی را باید احراز کنیم تا جبران خسارت شود؟ یا نه، بگوییم که مثلاً قسمت بود، شانس نداشت، خدا نخواست؟ خدا به این مسائل چه ربطی دارد؟! خدا خلق می‌کند، محبّت می‌کند، نمی‌آید توی سر کسی بزند، تقصیر دیگران را نباید پای خدا گذاشت! شهرداری‌ها جواز می‌دهند، کنار رودخانه‌ها خانه می‌سازند، بعد سیل می‌آید می‌گوییم که بله، قسمتش نبود!!! پس بعضی اوقات جست‌وجوی تقصیر خیلی سخت است و حتی تقصیر نداریم.

در هر حال، قانون مسئولیت مدنی که سال ۱۳۳۹ تصویب شد، مبنایش برای جبران خسارت «احراز تقصیر» بود. یک نوع تقصیر را می‌بایست احراز کنند تا طرف مسئول شناخته شود. اما حکایت از اینجا جالبتر می‌شود که در عصر فعلی، حوادث خیلی پیچیده‌تر می‌شود. «پیچیده‌تر می‌شود» به این معنا که مثلاً گاهی ممکن است عوامل متعددی در عرض یا در طولِ هم، موجب بروز خسارت شوند. داخل پرانتز عرض کنم، در تئوری‌های جدید، تقصیر را دارند از مبنای خسارت و خسارت‌زدایی جدا می‌کنند و اساس را بر آن قاعده یا تئوری معروف که شرعی هم هست، یعنی «تئوری خطر» یا ریسک می‌گذارند، یعنی هر کسی خطری را ایجاد می‌کند باید جبران خسارت کند. قاعدۀ معروف فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم»، هر کسی سودِ وضعیتی را می‌برد، باید خسارت آن را هم بدهد؛ همین است. این بحث‌های تئوری و نظری‌اش بود…

بازدیدکننده گرامی! شما می توانید برای مشاهده سایر مقالات منتشره در سایت اینجا مراجعه نمایید.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از حقوق خوان

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

مطلب پیشنهادی

وب سایت زندان های کشور

مقالات مرتبط با زندان و سازمان زندان های کشور،قسمت دوم

قضاوت آنلاین: مدیریت و اداره زندان های کشور در قبل و بعد از انقلاب به تناسب تحولات حقوق کیفری در کشورهای جهان نظیر سوئد، دچار دستخوش تغیرات تقنینی گردیده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.