خانه >> مقالات >> مقالات آیین دادرسی کیفری >> خسارت ناشی از جرم، دکتر باقر شاملو (قسمت دوم)
دکتر باقر شاملو
دکتر باقر شاملو

خسارت ناشی از جرم، دکتر باقر شاملو (قسمت دوم)

سلسه مباحث خسارت ناشی از جرم

سخنرانی دکتر باقر شاملو با عنوان خساراتِ ناشی از جرم

حال کمی هم وارد Case بشویم. من در یک پرونده‌ای که داشتم، یک جوانی دستش را گرفته بود به تابلوی تبلیغاتی [یک خانم پزشک]، برق گرفته بودش و فوت کرده بود. کارشناس ادارۀ برق که آمده بود، گفته بود ما پیرو اطلاع تلفنی که به ما دادند که این اتّصالی دارد، فقط برق را قطع کردیم. نیامده بود بررسی کند که آیا این اتّصالی برق دارد یا خیر. از بدِ حادثه و بدشانسی، فردا شب هم یک کامیون آمده بود، زده بود به تابلوی تبلیغاتیِ این خانم پزشک، که عمودی نصب شده بود روی زمین، آن را از بین برده بود و شهرداری هم آن را برده بود. گزارش تنظیم کردند.

خب اینجا بحث این بود که چه کسی مقصر است؟ یک نفر فوت کرده است. حالا ما در این پرونده که وارد شدیم، گفتیم اولاً برای تشخیص اینکه چه کسی مقصر است، اول باید رابطۀ سببیت احراز شود. بین مرگ این فرد و برق‌گرفتگی که اینجا واقعاً رابطۀ سببیت مفقود است. دلیلی نداریم که آن را برق‌گرفتگی کشته است. چون گزارش پزشکیِ قانونی «آریتمی‌های قلبی در اثر خون‌ریزی» بود که ممکن است چند علت داشته باشد که یک علتش برق‌گرفتگی است. حالا بحث‌های این پرونده خیلی مفصل بود؛ نهایتاً ما آمدیم مجموعۀ عوامل مؤثر را دخالت دادیم، تابلوساز، نصّاب تلفن، برق‌کار، که این‌ها هرکدام یک تقصیری مرتکب شده‌اند که مثلاً فیوزِ قطع نداشته‌اند، سیم ارت را وصل نکرده بودند، و بعد هم سازمان زیباسازی شهر که موظف بوده از یک سال پیش تابلوهای روی زمین را از بین ببرد روی دیوار نصب کند. خیلی تلاش کردیم که او هم مقصر باشد. کارشناس خود این متهم را هم که  در یک شب بارانی می‌آید به جای اینکه از کنار برود، وسط راه می‌رود و دستش را می‌زند به تابلو، ۱۲ درصد مقصر دانست. اما بحث اصلی من در آنجا این بود که این خانم پزشک، چه تقصیری مرتکب شده که باید ۲۰ درصد دیۀ این آقا را بدهد؟ اگر تقصیر را مبنای مسئولیت مدنیِ ناشی از جرم بدانیم، این چه تقصیری مرتکب شده که باید خسارت بدهد؟ او برای نصب تابلو به متخصص مراجعه کرده، برای برقش به متخصص مراجعه کرده، برای ساختن تابلو به متخصص مراجعه کرده، آیا صِرفِ مالکیت، موجبِ مسئولیت مدنی و خسارت ناشی از جرم هست؟ البته بازپرسش می‌گفت من به این حرف‌های تئوری و نظری کاری ندارم، به نظر من این هم باید باشد، تابلو مال ایشان است. ولی خب، من هم اگر به جای آن بازپرس بودم می‌گفتم بله، خطر را این ایجاد کرده، من له الغنم فعلیه الغرم، این تابلوی تبلیغاتی را زده. حرف من این است که اگر مبنای ما، مبنای مسئولیت مدنی باشد که در قانون ۱۳۳۹ آمده، آنگاه این خانم پزشک هیچ تقصیری نکرده، هیچ خسارتی هم نباید بدهد، آن‌هایی که تقصیر کردند و موجب مرگ این جوان شدند باید خسارت بدهند. اما تئوری‌های جدید این را نمی‌پذیرد، تئوری‌های جدید می‌آید بر اساس همین قاعدۀ من له الغنم فعلیه الغرم، می‌گوید هر کسی خطری را ایجاد می‌کند، سودی را از یک وضعیتی می‌برد باید خسارتش را هم بدهد، حالا آقای ب.ز. مثلا آنجا می‌خواهد برج ۱۰۰ طبقه‌ای بسازد، وضعیتی را ایجاد کرده، ولو می‌گوییم که هیچ تقصیر عرفی، منطقی، کارشناسی مرتکب نشده، اما موجب رانش زمین در ۱۰۰ متر آن طرف‌تر شده، خساراتی به منزل دیگری وارد شده و او باید پرداخت کند. مسائل صنعتی جدید مثل همان هواپیمایی که از آن بالا سقوط کرده هم همین است. سقوط کرده، حالا باید خسارت بدهد، پول دیه بدهد، پول محصول بدهد، بر این اساس که خطر را ایجاد کرده، باید خسارت‌زدایی هم بکند.

اما چیزی که قصه را یک مقداری جالب‌تر می‌کند، قانون جدیدِ ماست. تا قبل از قانون مجازات اسلامی جدیدِ ما، خب تئوری مشخص بود، تا حدّی «تقصیر» ملاک بود؛ اما قانون جدید دوباره به قواعد قانون مدنی و مقررات فقهی برگشت که اولاً ضرر را فقط ضرر مادّی و عینی می‌بیند، ثانیاً ضرر را وقتی قابل جبران می‌بیند که مستقیم باشد و مشمول اتلاف و تسبیب باشد یا بدون تقصیر. در بعضی جاها تقصیر را مبنا قرار می‌دهد، بعضی جاها تقصیر را حذف می‌کند، رویکرد خاص و ویژه‌ای ندارد. واقعاً من دیشب که مواد مختلف را نگاه می‌کردم که هر کدام مبتنی بر کدام تئوری است، سببِ مقدم است، سببِ مؤخر است، مبنای تقصیر است، مبنای خطر است، بد جوری سرم سرگیجه گرفت و آخرش گفتم نه، قانون‌گذار رویکرد روشنی ندارد. در هر بخشی از موادش متفاوت است رویکردش. به همین جهت من معتقدم که نقش قضات، رویۀ قضایی و نقش وکلا در هدایت رویۀ قضایی می‌تواند خیلی مفید و مؤثر باشد که بتواند یک تئوریِ خاصی را حاکم کند.

در دنیا، توسعۀ ضررهای قابل جبران را در پیش دارند. یعنی سعی می‌کنند این ضررها را توسعه بدهند. نه تنها به ضرر مادی و عینی بلکه به ضررهای معنوی و غیره. در نظام حقوقی ما، خب علی‌رغم اینکه قانون اساسی در اصل ۱۷۱ حتی جبران خسارت معنوی را به صراحت پذیرفته، اما قوانین عادی‌مان متأسفانه این را پیشبینی نکرده اند.

فکر می‌کنم بحث جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از اشتباهات قضایی و تخلفات حقوقی هم یک بحث مفصلی را می‌طلبد که بد نیست یک بار اصلاً جلسه‌ای به مطالبۀ خسارات ناشی از اشتباهات قضایی اختصاص یابد. حال، گاهی اشتباهات عمدی و گاهی غیر عمدی است که یکی از رویکردهایی که واقعاً برای نظام‌مند کردن نظام حقوقی و قضایی ما لازم است الزام قضات به جبران خسارات ناشی از اشتباهات فاحششان است که البته قانون‌گذار زمینه‌هایش را فراهم کرده. قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نظارت بر رفتار قضایی زمینه‌های آن را فراهم کرده و در بعضی موارد، اگر اشتباه و تقصیر از خود قاضی باشد، خودش باید بدهد و الّا قوۀ قضاییه باید بدهد، من فکر می‌کنم مطالبۀ این خسارات و ضرر و زیان‌های ناشی از اشتباهات می‌تواند به عاقلانه‌تر کردن سیستم قضاییِ ما، به ضابطه‌مندتر کردن سیستم قضاییِ ما کمکِ بسیار کند که بخشی‌اش هم بر عهدۀ وکلاست در هر حال که این‌ها را بخواهند و مطالبه بکنند.

اصل ۱۷۱ قانون اساسی می‌گوید هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع، در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاصی ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است (ببینید اینجا تقصیر را مبنا قرار داده) و در غیر این صورت خسارت توسط دولت جبران می‌شود (یعنی اگر تقصیری طرف مرتکب نشود، دولت در هر حال باید جبران کند و در هر حال از متهم اعادۀ حیثیت می‌شود). مادۀ ۳۰ نظارت بر رفتار قضایی و چندین مادۀ مختلف در آیین دادرسی کیفری هم چنین کارکردی دارند.

در هر حال، بر اساس رویکرد عدالت ترمیمی یا عدالت توزیعی، ولو هیچ کسی هم مقصر نباشد، باید جبران خسارت بشود. چون اصل لاضرر اقتضای این را دارد که به هیچ کسی ضرری وارد نشود. مثلا فرض بگیرید، مادۀ ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری با موضوع اعادۀ دادرسی خاص، هیچ زمانی ندارد؛ قاضی ۵ سال پیش حکم داده و کسی را به دو سال حبس محکوم کرده، حال که حبسش را هم رفته، با کمک رئیس محترم قوۀ قضاییه من آن را اعاده کردم و برائتش را می‌گیرم، آن دو سالی که در حبس بوده، طبق این قانون و مواد دیگر باید جبران خسارت شود. در مورد موارد دیگر هم باز همینطور است، تمام اشتباهات قضایی که وجود دارد باید از این طریق جبران خسارت شود، حالا یا خود فرد یا دیگری.

حال روی بحث انواع ضرر می‌آییم. آیا صرف اعادۀ حیثیت یا انتشار حکم برائت در روزنامه برای جبران خسارت معنوی کافی است؟ به هیچ وجه. پس، برای اعاده و جبران خسارت ناشی از جرم یا ناشی از رفتارهای خسارت‌زا، سه عنصر باید باشد: ۱٫ وجود ضرر، ضرری باید حتماً حاصل شود؛ ۲٫ ارتکاب یک فعل زیان‌بار؛ و ۳٫ رابطۀ سببیت بین فعل زیان بار و ضرر. خب، این ضرر چیست؟ قلمرو این ضرر امروزه بسیار وسیع است. مهمترین، سنتی‌ترین و ابتدایی‌ترین مصداقِ ضرر، ضررِ مادی است که یک مالی عیناً وجود داشته و از بین رفته باشد، حال هر چیزی که باشد، مال ممکن است آپارتمان باشد، ممکن است ماشین باشد، ممکن است سلامتی باشد، جسمی باشد، بدنی باشد، روحی باشد، روانی باشد، همۀ این‌ها. خب، انواع ضرر را قانون‌گذاران آمدند در تئوری بحث کردند که این ضرر می‌تواند مادی و معنوی باشد. مادی ممکن است عین باشد، ممکن است منفعت باشد. کدام منفعت قابل وصول است؟ منفعت ممکن الوصول یا منفعت احتمالی را می‌گویند نیست. اما معیارش چیست؟ معیارش عرف است. ادارۀ حقوقی در یک نظر مشورتی برای منفعت ممکن الوصول مثالی زده است. طبق نظر مشورتی ادارۀ حقوقی ۲۱/ ۱۰/ ۸۳ گفته منافعی هستند که مقتضیِ وجود آن‌ها حاصل شده است، مانند درختانی که شکوفه داده‌اند و این شکوفه‌ها مقتضی میوه دادن است و میوه منفعت درخت محسوب می‌شود، چرا که به حکم عادت و عرف، در حکمِ موجود هستند. لذا چنانچه کسی اینگونه منافع را تلف کند، باید خسارت را جبران کند. اما منافعی را که احتمالاً در آینده ایجاد می‌شود مشمول نیست.

مرز این دو واقعاً خیلی نزدیک و مهم است که باید به آن توجه کرد. مثلاً فرض بگیرید که کسی آرد را به شیرینی فروشی نرسانده، کامیون حامل آرد را سرقت کرده و برده و در نتیجه این آرد به شیرینی‌فروش نرسیده و نتوانسته برای شب عید شیرینی درست کند و کلی سود ببرد. آیا اینجا می‌توانیم آن سارق را به این خسارات ناشی از این عمل هم محکوم کنیم؟ خب اینجا می‌گویند که این منافعِ احتمالی است. رابطۀ مستقیم بین این‌ها وجود ندارد. یا مثلاً باز در مثال دیگری که گاوهای گاوداری را سرقت یا تلف کنند و طرف نتواند طبق تعهداتش به یک شرکت لبنیاتی شیر را برساند، آیا یاید این خساراتی که این گاوداری باید به آن شرکت لبنیاتی بدهد را از این سارق بگیرد؟ آیا ما می‌توانیم این رابطه را برقرار کنیم یا خیر؟ یک مقداری اینجاها مرزش نزدیک است که آیا ضرر و خسارت باید مستقیم باشد و ناشی از عمل یا به واسطه هم می‌تواند باشد که اینجاها یک مقداری بحث‌ها ظریف‌تر می‌شود. به نظر من، ملاک در هر چیزی، ملاک عرفی است. اگر عرف این را بپذیرد، رویۀ قضایی باید یک معیارهای عینی برای این به وجود بیاورد تا بتواند یک رویکرد صحیحی را که هم قاعدۀ لاضرر در آن رعایت شود که ضرری بی‌مورد به کسی وارد نشود و هم سودی برای افراد ایجاد نشود، اتّخاذ کند. حقوقدانان بحث می‌کنند که معیار وجود ضرر این است که در این جرم یا این وضعیت، مطالبۀ خسارت نباید موجب سود فوق‌العاده‌ای برای طرف بشود، اما ضرری را حتماً باید جبران کند. بنابراین اینکه آیا تفاوت داراییِ موجود با داراییِ قبل از ورود ضرر است یا تفاوت ارزش مال و حقوقِ مالیِ فرد به دلیل حدوث فعل زیان‌بار است یا نقص در اموال و نقص در منفعت است؟ این‌ها کدام است؟ به نظر من، ببینید، ما بعضی از این تأسیسات را به خوبی داریم، اما خوب ازش استفاده نمی‌کنیم. مثل ارشی که وجود دارد. آن ارش تقریباً بد تفسیرش می‌کنند، می‌گویند تفاوت وضع موجودش با وضع سابق چیست، در صورتی که تفاوت وضع مطلوب فعلی یا وضع‌های محتمل آینده را باید توجه کرد.

به عنوان مثال عرض می‌کنم، باز کیس مجرمانه‌ای را بگوییم که بهتر فهمیده شود. یک دختر خانم مورد تجاوز یا تعرّض قرار می‌گیرد یا اسیدپاشی بهش می‌کنند، خب، یک بار این است که ما محاسبه کنیم مثلاً دیه و خسارت ازالۀ بکارت یا مهرالمسمّی و غیره و این‌ها را. این را بگیریم. یا نه، این وضعیتی که این دختر در اثر این ارتکاب جرم از دست داده است. وضعیت اجتماعی، خانوادگی، اشتغال، شادابی. اگر صرفاً بیاییم فقط تفسیر کنیم بگوییم خب بکارتش ازاله شده، قیمتِ او و مثلا حالا مجازات. این تنهایی به نظر من کافی نیست. یا کسی که مورد اسیدپاشی واقع می‌شود، می‌آیند دادگاه‌های ما پیش‌بینی می‌کنند می‌گویند که خب، دیه‌اش این است، دیۀ چشمش، گوشش، تفاوت ارش زیبایی‌اش، آیا این‌ها کافیست؟ یا نه باید فراتر از این‌ها برویم و بتوانیم، این دختر اگر مجنیٌ علیه این جرم واقع نمی‌شد در چه شرایطی قرار می‌گرفت و می‌توانست چه افق‌های دیگری را در پیش داشته باشد.

کشورهای غربی بیشتر به این سمت دارند می‌روند که واقعاً آن عدالت ترمیمیِ واقعی را اجرا کنند که او چه شانس‌های مهمی را از دست داده. این را متأسفانه قانون‌گذار یا رویۀ قضایی ما منافع احتمالی می‌بیند، در حالی که نه! منافع واقعی است، یک چنین دختر خانمی مرگ اجتماعی پیدا کرده و برای ابدالدهر باید بایگانی شود در اتاق خصوصیِ خودش. نه امکان ازدواج دارد، نه امکان اشتغال اجتماعی دارد، نه می‌تواند مراحل دیگری را طی کند، همۀ این شانس‌ها را از دست داده، پس یک چنین فردی باید جبران خسارتش صرفاً مادی نباشد، معنوی حتماً باید باشد و این معنوی، روحی، حالا چگونه تقویم می‌شود، نیاز به کارشناس داریم، کارشناس‌هایی که بتوانند ارزیابی کنند، تبدیل به یک خسارت معنوی را، روحی و روانی را تبدیلش کنند. مثلاً حالا این را می‌شود راهکار برایش پیشبینی کرد. این دختر خانم با این وضعیت حداقل هفته‌ای یک بار باید به روانشناس مراجعه کند، حداقل دو ماهی یک بار به جراح زیبایی باید مراجعه کند، ترمیم کند. صدها عمل جراحی باید انجام دهد. این‌ها همه می‌تواند مبنای خسارت باشد که یک کارشناس باید پیش‌بینی کند. برای پیدا کردن آرامش روحی و روانی‌اش شاید نیازمند سفرهای مهم و متعددی باشد به مراکز آرامش بخش، حالاً سواحل است، کوه و بیابان است، مناطق این چنینی است، این‌ها جزو ضروریات است، یک کارشناس باید این‌ها را تقویم کند، حتی اگر تفسیر کنیم اعاده به وضع سابق باشد، باید آن وضعیت روحی، روانی و جسمی سابق اعاده شود. این نیازمند یک چنین برخورداری از یک چنین مشاورین جامعه‌شناس، روان‌شناس، پزشک و محیط سالم و حتی یک آپارتمان خوب، باغ، ویلا، این‌ها همه به نظر من ضروری است، وگرنه تازه این‌ها بخشی از آن موقعیت فرد را می‌تواند جبران کند. خواهش من از شما وکلا این است که واقعاً به این سمت بروید، چون یک عده‌ای با این رفتارها، با این جرایمی که مرتکب می‌شوند، بعضی وقت‌ها در فیلم‌ها نشان می‌دهد که فردی که مورد تجاوز قرار گرفته دیگر یک فرد عادی نیست، دائم کابوس می‌بیند، شبش، روزش، تفریحاتش، همه از بین رفته، خب این برگرداندنش نیاز به یک مشاور دائمی دارد.

 بازدیدکننده گرامی! شما می توانید برای مشاهده سایر مقالات منتشره در سایت اینجا مراجعه نمایید.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از حقوق خوان

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

مطلب پیشنهادی

وب سایت زندان های کشور

مقالات مرتبط با زندان و سازمان زندان های کشور،قسمت دوم

قضاوت آنلاین: مدیریت و اداره زندان های کشور در قبل و بعد از انقلاب به تناسب تحولات حقوق کیفری در کشورهای جهان نظیر سوئد، دچار دستخوش تغیرات تقنینی گردیده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.