خانه >> مقالات >> مقالات آیین دادرسی کیفری >> خسارت ناشی از جرم، دکتر باقر شاملو (قسمت سوم پرسش و پاسخ)
دکتر باقر شاملو
دکتر باقر شاملو

خسارت ناشی از جرم، دکتر باقر شاملو (قسمت سوم پرسش و پاسخ)

سلسه مباحث خسارت ناشی از جرم

سخنرانی دکتر باقر شاملو با عنوان خساراتِ ناشی از جرم

سؤال: در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قانون‌گذار یک تخصیص اکثر که به نظر من مستهجن هم هست وارد کرده. اینکه خسارات بدنی و تعزیرات منصوصِ شرعی را گفته که شما نمی‌توانید در این زمینه منافع ممکن الوصول و خسارت معنوی را بگیرید. در این کیسی که شما می‌فرمایید، دقیقاً نصّ صریح قانون‌گذار این را رد کرده دیگر. من فکر می‌کنم که این تبصرۀ ۲ قبلاً به این شکل بود که خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است. حالاً اینکه این چه شده است، و قانون‌گذار چرا آن را برداشته و این تبصره را گذاشته، خب شما مستحضر هستید، این تبصره خیلی از مواد قانون مسئولیت مدنی را در باب خسارات مدنی کلاً نسخ کرده. مثلا خسارت معنویِ مندرج در مادۀ ۹ قانون مسئولیت مدنی. اینکه الآن شما می‌فرمایید، خب بالاخره یک خسارت بدنی هست دیگر. شما می‌فرمایید آن منافع ممکن الوصول را مطالبه کند، حالا آن خسارت معنوی و اینکه چه آزار روحی دیده است. با این تبصره این‌ها عملاً دیگر منتفی است. مخصوصاً قسمت اخیر تبصره؟

پاسخ: بله، یکی از نکات سیاه یا بدون تعارف عرض می‌کنم، فضاحت بار این قانون، تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۴ است که هیچ منطقی هم ندارد. ببینید، می‌گوید منافع ممکن الوصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. «صدق اتلاف نماید» بر می‌گردد به همان تئوری اولیه‌ای که عرض کردم، که عینی وجود دارد، اتلاف یعنی از بین بردن یک عین موجود. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الوصول، و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود، خب، اولاً شامل تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود، اما مفهوم مخالفش این است که راجع به قصاص ایرادی ندارد، راجع به حدود ایرادی ندارد، راجع به تعزیرات غیرمنصوص هم ایرادی ندارد، این چه منطقی بوده که قانون‌گذار این را آورده؟ چه تفاوتی بین تعزیرات منصوص و تعزیرات غیرمنصوص هست که در تعزیرات غیرمنصوص می‌شود خسارت را مطالبه کرد، اما در تعزیرات منصوص نمی‌شود خسارت مافوق را؟ این منطقی ندارد. یک اشتباهِ فاحشِ قانون‌گذار است که امیدواریم با افشاگری‌ها، با توضیحات، با بحث‌هایی که محافل علمی و قضایی می‌شود این محدود و تحدید و اصلاح شود. اما در حوزه‌های دیگر می‌شود. مثلاً فرض بگیرید که اگر کلاهبرداری یا سرقت یا تعزیرات‌های عادی که مرتکب شده ایرادی ندارد می‌شود مطالبه کرد اما منصوص نباشد.

سؤال: دایره‌اش را خیلی محدود کرده است دیگر؟

پاسخ: حالا عرض می‌کنم،‌ تعارض وجود دارد. این را در اینجا آورده، اما در موادی دیگر هم یک نکات بسیار خوبی را به نظر من پیشبینی کرده که می‌شود این را از آنجاها مبنا قرار داد و یک چالش جدی در رویۀ قضایی ایجاد کرد تا بتواند تعدیل شود این تئوری و مبنا. حالا به عنوان مثال در بحث مواد مربوط به ۴۵۳، ۵۲۷ و ۵۲۸ قانون مجازات، در آنجاها، یا در جایی که در بحث دیه است، اجتماع سبب و اجتماع مباشر و اجتماع این دوتا، می‌شود خسارات خواست، حتی مثلا در آنجا پیش بینی کرده، اگر کسی حیوانی را دارد که نمی‌تواند کنترلش کند، آن حیوان جنایتی را ایجاد کند و خسارتی را ایجاد کند مسئول است، خب در آنجا رابطۀ سببیت را خیلی راحت احراز کرده اما اینجا می‌گوید که نه. این را من گاهی به مزاح می‌گویم، می‌گویم باید شهید اول و شهید ثانی را محکوم کنیم که چرا آن موقع به جای ما فکر نکردند، چرا آن موقع بعضی از این مباحث را نیاوردند در بحث‌های فقهی‌شان که ما الآن ازش استفاده کنیم. دیگر ما اینجا نباید یک نوآوری کنیم؟! خب، این ایراد اساسی است.

سوال: استاد ببخشید. سارقی وارد می‌شود به خانه‌ای. صاحب‌خانه را تهدید می‌کند با اسلحه، چیزی را هم از خانه برنمی‌دارد تحت عنوان سرقت. منتها صاحب‌خانه از ترس، قوای جنسی‌اش را از دست می‌دهد. یعنی مقطوع النسل می‌شود. این چه اتفاقی می‌افتد در حقوق ایران چطوری می‌شود خسارتش را مطالبه کرد؟

پاسخ: عرض من این است که در مجموع قانون مجازات اسلامی را که توجه کنیم، در آنجا رابطۀ سببیت را مبنا قرار داده. این ضرر، اولاً مفهوم ضرر هست یا نه. بله، ضرری ایجاد شده و ضرر ضرر بدنی و جسمی است، حالا بدنیِ ظاهری نیست اما بدنیِ کیفی است. یک کیفیت را از دست داده. یک وصف را از دست داده که اینجا ناشی از آن است. در قانون جدید ما رابطۀ سببیت را راجع به مؤثر بودن ملاک قرار داده، که این رابطۀ سببیت اگر احراز شود، به نظر من بله، می‌تواند حتی مطالبۀ خسارت کرد، چون عرفاً، عقلاً کارشناس می‌آید می‌گوید در اثر ایجاد یک شوک روانی، این مثلاً قوای جسمانی ایشان از بین رفته. خب این محتمل است. همچنان که ممکن است سکته کند. اما رویۀ قضایی ما هم، عرض می‌کنم، خیلی راه دارد تا به این وضعیت برسد.

اما، حالا این را عرض می‌کنم،‌ قانون مجازات ما در قانون ۱۳۹۲ قبلاً خاطرتان هست، برای حوادث پزشکی‌ای که پیش می‌آمد، پزشک می‌بایست برائت بگیرد و رضایت بگیرد، تا مسئول نباشد، تئوریِ فقهیِ ما که عرض کردم، تئوریِ بسیار سنتیِ قدیمی بوده، قبل از تولد حقوق بوده، رابطۀ سببیت را ملاک قرار می‌داد، که هر کسی رفتاری انجام دهد، موجب خسارت شود مسئول است. بنابراین یک پزشک اگر عمل جراحی‌ای کند که منجر به مرگ شود، خب، اگر این عمل جراحی را انجام نمی‌داد امروز این زنده بود. بنابراین این انجام داده، منجر به مرگش می‌شد مسئول بود، هم کیفری، هم مدنی، مگر اینکه رضایت یا برائت می‌گرفت، بنابراین تئوری همان تئوری سابق بود، نیازی به تقصیر نداشت، اما چون قانون مدنی که آمد، گفت تقصیر، پزشکان را می‌فرستادند کارشناسی، اگر کارشناس نظام پزشکی می‌گفت تقصیر کرده، مقصر بود، والّا خیر. در قانون جدید ۹۲، تحت تأثیر فشار پزشک‌ها، این را آمدند تغییر دادند، تقصیر را برداشتند. چون اگر تقصیر را مبنا قرار بدهند، بسیاری از عملیات جراحی، انجام نمی‌گیرد. پزشک می‌آید به همۀ بیماران می‌گوید که آقا، این عمل جراحی شما ۵۰-۵۰ است. ۵۰ درصد احتمال دارد، زنده بیایید بیرون. ۵۰ درصد احتمال ندارد. عرفاً، نه تنها من انجام دهم، بهترین پزشک حاذق دنیا هم بیاید، این احتمال وجود دارد که شما در زیر عملیات جراحی و پزشکی از بین بروید. خب، اینجا اگر از بین رفت، هیچ تقصیری هم مرتکب نشود، قانون‌گذار ما او را مسئول می‌شناخت، خسارت، دیه باید پرداخت کند. اما قانون‌گذار جدید این تقصیر را برداشت. تقصیر را برداشت و یا بار اثباتش را منقلب کرد حداقل، که اصل بر این است که چه رضایت و برائت بگیرد، چه نگیرد، در صورتی پزشک مقصر هست که مرتکب تقصیر شده باشد، والّا مسئولیتی ندارد. خب، این وضعیت پزشک‌ها را خوب کرد، اما وضعیت بیمارها را یک مقدار متزلزل کرد، در نتیجه بار اثبات را برعهدۀ بیمار یا اولیا گذاشت، اما در غیر از مسائل پزشکی، قانون‌گذار ما بر اساس همان تئوری سابق، و تئوری‌های فقهی، مبنا را در بحث دیه، مبنا را تأثیر می‌گذارد، آن اصطلاحی که به کار می‌برد، رابطۀ سببیت است، می‌گوید که میزان تأثیر می‌تواند ملاک باشد، اگر اسباب متعدد هم هست، می‌تواند میزان تأثیر را کارشناس تعیین کند.

سؤال: آقای دکتر! عذر می‌خواهم. یک سؤال مبنایی وجود دارد. هر زمانی که ما صحبت از فرد زیان‌دیده می‌کنیم، تبادراً فردی به ذهن می‌رسد که بزه‌دیده هستش، حالا اگر یک نیم‌نگاهی به خود فرد متهم یا مجرم داشته باشیم، به عنوان مثال یک فردی فرشی را شسته و روی دیوار خانه‌اش آویزان کرده، یک جسم سنگینی را هم گذاشته رویش که این را باد نیندازد. سارقی آمده در کوچه این را کشیده و آن جسم سنگین خورده توی سرش و جمجمه‌اش شکسته. حالا سوال اینجا هستش که اینجا می‌توانیم بگوییم ایشان چون در جریان یک فعل مجرمانه این آسیب را دیده کسی نباید جبران کرد؟ آیا باید صاحبخانه را ما مقصر بدانیم در این زمینه؟ یک توضیحی در این رابطه بفرمایید ممنون می‌شوم.

پاسخ: خب عرض می‌کنم، در اینجا میزان تأثیر را که در قانون هم پیش بینی کرده، اینجا آن رفتار خطرساز، فعل زیان‌بار را مبنا قرار می‌دهند که اینجا تقسیم باید شود. هم صاحب‌خانه که آمده آن فرش را در جایی قرار داده، وضعیت خطرسازی را ایجاد کرده مقصر است، هم این سارقی که آمده کشیده است، منتها در اینجا وقتی جمع اسباب پیش می‌آید تکلیف چیست؟ اینجا یک کمی پیچیده‌تر می‌شود. جمع اسباب که پیش می‌آید، ما باید بیاییم بررسی کنیم که این اسباب کدامش عدوانی است، کدامش مشروع و مجاز است. اگر یکی عدوانی باشد، یکی مجاز، آنکه عدوانی است مقصر است، اما اگر هر دو مجاز باشند، بر اساس  تسهیم و میزان تأثیرشان در وقوع جرم یا جنایت یا خسارت مقصرند.

سؤال: پس یک شرط اولیه وجود ندارد که ما بگوییم چون این فرد در حین عمل مجرمانه بوده است، اصلاً نافی مسئولیت صاحبخانه نیست؟

پاسخ: نه، اگر او هم یک تقصیری انجام داده قطعا آن هم می‌تواند محسوب شود.

سؤال: در فقه که ارتکاب جرم بر تقصیر اولویت دارد. چون ببینید، فعل مجرمانه را انجام می‌دهد، اقدام علیه خودش محسوب می‌شود؟ ما باید این را کلاً منتفی بدانیم؟ یا اینکه نه، باید اینجا تحلیل کنیم، میزان سببیت را بررسی کنیم؟

پاسخ: ببینید، یکی از جاهایی که عرض می‌کنم مشکل داریم و چالش داریم این است که قانون‌گذار ما اینجا پیش بینی نکرده دقیق، تعیین تکلیف نکرده است،‌ از یک طرف گفته مسائل خسارت و خسارت‌زدایی تابع قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی است، اگر منطق آیین دادرسی مدنی را بگیریم، آنجا میزان سهم را ملاک قرار می‌دهد، اما قانون مجازات بیشتر بر اساس تقصیر کیفری است، این‌ها یک مقدار با هم تفاوت دارد. تقصیر کیفری، تقصیری است که قابل سرزنش است قاعدتاً طبق عرف. تقصیر مدنی، تقصیری است که لزوماً قابل سرزنش نیست. ممکن است یک احتمال عرفی باشد. مثلاً اگر همین مثالی که شما می‌فرمایید، عرفاً حالا معمول است که فرش را بشویند و بعد در بالکن پهن کنند. اگر بین عرف معمول هست که تقصیری مرتکب نشده که سرزنش آور باشد، مقصر باشد، بنابراین مسئولیتی ندارد، آن کسی که اول و آخر را انجام داده و یک تقصیر سرزنش‌آور را مرتکب شده، او مسئول است. اما گاهی، عرض می‌کنم، از قواعد حقوق مدنی تبعیت می‌کند، رابطۀ سببیت مادی را ملاک قرار می‌دهند، سهم‌بندی می‌کنند، گاهی نه، همان مثال چاه و سنگ و این‌ها هم که در قانون آمده این است، که آنجا می‌شود از آن هم تنقیح منات گرفت،‌ که آنجا می‌گوید اگر طرف چاه را در زمین خودش بسازد و مجاز باشد، بنابراین فقط آن کسی که سنگ را گذاشته مسئول جبران خسارت است، اما اگر نه، چاه هم غیرمجاز ایجاد شده، هر دو مقصرند. اینجا در بحث خسارت زدایی من فکر می‌کنم، خسارت زدایی باید یک اصل باشد و لزوماً از قواعد حقوق کیفری هم تبعیت نکند در بعضی جاها، تبعیت کند، در بعضی جاها، تابع قاعدۀ عام خودش باشد. به همین جهت، من اختلاف نظرم هم با آقای دکتر نجفی این بود در آن بحثی که جعل مرتکب شده، بعداً خسارت زدایی کند، به نظر من، نظم عمومی که در جامعه باید حاکم باشد، اقتضا می‌کند اگر بعداً یک سندی کشف شد که قبلاً جعل شده به آن سند مجعول بنده مثلاً این ساختمان کانون وکلا را ساخته‌ام، نظم عمومی اقتضا می‌کند که این وضعیت موجود حفظ شود، اینجا ساختمان کانون وکلا باقی بماند، آن مالک سابقی که رفته حالا اثبات کرده که اینجا این انتقال در اثر یک اسناد مجعول انجام گرفته بیاید فقط خسارت زدایی کند. دیگر نیاید نظم عمومی را بر هم بزند، این ساختمان را بعد از انتقال‌های متفاوتی که انجام شده بیاید بگیرد، قلع و قمع کند، تخریب کند که، بگوید که یک جعلی واقع شده است. بنابراین همه جا نباید این خسارت‌زدایی تابعی از قوانین کیفری باشد، اگر باشد، نظم دوباره به هم می‌ریزد. حقوق کیفری آمده نظم را مستقر کند. اما قانون فعلیِ ما به تبعیت از فقه که می‌گوید حق ازلی و ابدی است، می‌گوید اگر من ثابت کردم که کلّ تهران مال اجداد من بوده است، من می‌توانم بروم دادگاه این را، حالا هم که با مادۀ ۴۷۷، کل تهران را بگیرم و بگویم من اینجا می‌خواهم مثلا باغ درست کنم، مزرعه درست کنم، خب، این نظم را دوباره به هم می‌زند. حقوق یکی از دستاوردهای مهمش، ایجاد نظم است، تمشیت بهتر امور است و حفظ وضعیت موجود است، ثبات است، امنیت است، آرامشی است که باید وجود داشته باشد و تثبیت شود، هر روز و به خاطر هر چیزی ما نباید وضعیت موجود را به هم بریزیم، ولی خسارت‌زدایی یک قاعدۀ عامی است که می‌تواند همیشه حاکم باشد و خسارت زدایی کنند، ما نمی‌گوییم که خسارت‌زدایی نکنند.

سؤال: پس نتیجۀ نهایی‌ای که گرفتیم آقای دکتر اینکه فردی در حین عمل مجرمانه آسیبی بهش برسد، نافی بررسی رابطۀ سببیت نیست. درست است؟

پاسخ: چون خود جرم یک رابطۀ سببیت است.

سؤال: نه، فارغ از رابطۀ سببیت مجرم با جرم عرض نمی‌کنم، نمی‌توانیم بگوییم چون ایشان در حین سرقت بوده هر بلایی که سرش آمد خودش مقصر بوده، به صورت عامیانه. یعنی اگر به عنوان مثال بنده وکیل این پرونده باشم می‌توانم این را از این آقای سارق دفاع کنم، استدلالی وجود دارد از نظر کیفری که بخواهم این را مطرح کنم و دفاع کنم از ایشان یا نه، دادگاه پاسخ من را می‌دهد که شما اذعان داری که موکلت در حین سرقت این اتفاق برایش افتاده و چون خودش باعث این اتفاق شده، اصلاً شما نمی‌توانی چنین دعوایی مطرح کنی؟

پاسخ: ببینید، بله، به نظر من ایرادی ندارد. البته در نظام حقوقی ما یک مقداری سخت هست، چون بحث عدوانی و … آیا به عبارت دیگر، بحث اصلی این است که آیا یک رفتار غیرقانونی و غیرمجاز می‌تواند منشأ آثار حقوقی باشد یا نه؟ تئوریِ غالب نظام حقوقی ما این است که می‌گوید که نه. همین بحث در بحث دفاع مشروع هم هست. مثلاً فردی، مادۀ ۶۳۰، کسی در فراش با دیگری است، حالا شوهر می‌آید می‌خواهد این دو نفر را بکشد، آیا کسی که در حال تجاوز است، می‌تواند این شوهر را بکشد و بگوید که من دفاع کردم از خودم؟ من جرم زنایی را دارم انجام می‌دهم، می‌روم مثلاً زنایم هم غیرمُحصنه است، یا فکر می‌کردم می‌توانم ثابت کنم که این خانم هم فکر می‌کردم شوهر ندارد، بعد ولی مجازاتم مرگ نیست، این اسلحه و چاقو آورده بود من را بکشد، من حالا می‌خواهم دفاع کنم از خودم، زدم یک چاقو، خب از دستم غلتید و رفت قلبش کشته شد، خب، حالا می‌تواند این مبنای یک دفاع مشروع باشد؟ قاعدتاً می‌گویند نه، مبنای غیرمشروع در ایران نمی‌تواند حقی را برای طرف ایجاد کند، اگر چه قانون جدیدمان می‌آید اینجا می‌گوید که، یک کمی تصحیح کرده، گفته متناسب بودن یک مقداری تعدیلش کرده، در نظام‌های حقوقی دیگر نه، این می‌تواند حتی برای فرد حقی را ایجاد کند که بیاید، یک مثال، یک پرونده‌ای که پیش آمده بود در ایتالیا این بود که فردی رابطۀ نامشروعی داشته، بعد مبتلا به ایدز شده، می‌تواند آیا از آن فرد خسارات ناشی از ایدز را مطالبه کند؟ دادگاه پذیرفته، گفته آن یک جرم، جرم خاص است، با مجازات خاص، اما این خساراتی هم که ایجاد کرده، آثار خودش را دارد. اما نظام حقوقی ما به خاطر اینکه منشأ غیرمشروع و غیرمجاز نمی‌تواند حق ایجاد کند، بیشتر روی این متمایل است که در حال تعدیل شدن است، به نظر من باید قائل به تفکیک شد و در بعضی جاها بشود مطالبه کند، چون حکم هر کدام متفاوت است.

 بازدیدکننده گرامی! شما می توانید برای مشاهده سایر مقالات منتشره در سایت اینجا مراجعه نمایید.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از حقوق خوان

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

مطلب پیشنهادی

وب سایت زندان های کشور

مقالات مرتبط با زندان و سازمان زندان های کشور، قسمت اول

قضاوت آنلاین: کاهش جمعیت کیفری زندان ها به عوامل متعددی بستگی دارد که یکی از آنها نقش و عملکرد قضات در صدور قرار های تأمین کیفری و تعیین مجازات سالب آزادی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.