خانه >> مقالات >> مقالات آیین دادرسی کیفری >> خسارت ناشی از جرم، دکتر باقر شاملو (قسمت چهارم پرسش و پاسخ)
دکتر باقر شاملو
دکتر باقر شاملو

خسارت ناشی از جرم، دکتر باقر شاملو (قسمت چهارم پرسش و پاسخ)

سلسه مباحث خسارت ناشی از جرم

سخنرانی دکتر باقر شاملو با عنوان خساراتِ ناشی از جرم

سؤال: در مورد مسئولیت پزشک، جایی که برائت داشته باشد پزشک، بین اینکه تقصیر کند یا قصور باشد شما تفاوت قائل هستید یا نه؟

پاسخ: ببینید، یکی از نوآوری‌های منفی قانون مجازات ما این است که تقصیر و قصور را اینجا یکی کرد قانون جدید. آمد گفت تقصیر، قبلاً تقصیر را تفسیر می‌کردند به یک نوعی عمد و اراده‌ای در نقض مقررات، اما الآن آمده گفته هر گونه نقض مقررات، اعم از اینکه عمدی باشد، غیرعمدی باشد یا کارشناس فقط احراز کند، بنابراین اگر پزشک مرجعش قصور به آن معنا، عرض کردم قصور و تقصیر یکی است الآن، قانون یکی دانسته، قانون یکی تفسیرش کرده، گفته در جرایم غیرعمدی تقصیر عبارتست از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت مقررات، در صورتی که در گذشته تقصیر را در جرایم عمدی می‌دانستیم قصور را در جرایم غیر عمدی. اما الآن هر دو یکی است. حالا پزشک، الآن اگر تقصیر کند یا قصور کند، این قصور را چه کسی باید ثابت کند؟ بزه دیده یا اولیاء دم باید بروند قصورش را ثابت کنند، وگرنه فرض بر این است که چون پزشک است هیچ تقصیری را مرتکب نشده، مگر اینکه یا سازمان نظام پزشکی بیاید اعلام کند احراز کند بگوید که این تقصیر را مرتکب شده، والّا نه، بار اثباتش دگرگون شده، عرض من این است یعنی بین قصور و تقصیر تفاوتی دیگر نیست و اگر هم ثابت شد، برائت هم تأثیری در مسئولیت ندارد.

نخیر، نه، نه، برائت و رضایت مربوط به موردی است که فرض بر این است که قصور و تقصیر نداشته باشد، اگر برائت و رضایت گرفت فقط در گذشته هم این بوده، الآن هم همین است، اگر برائت و رضایت گرفت، در هر حال، وقتی مسئول است که تقصیرش یا قصورش اثبات شود، ولی الآن هم همین است، منتها بار اثباتش برگشته به سمت مریض، بیمار یا اولیاء دم.

سؤال: شما فرمودید که در قسمت اتلاف، تأکید روی خود تلف عین یک مال است. در حالی که در اتلاف اعم از تلف عین، منفعت و حتی حق هم می‌تواند باشد. حال، با توجه به تبصرۀ ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که می‌گوید منافع ممکن الوصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید، اتلاف هم که اعم از اتلاف عین، منفعت و حق. فرض کنید تاکسی که کار می‌کرده همیشه سرقت می‌شود، خب اینجا که سرقت می‌شود آیا ما نباید بگوییم که اینجا صبحتم روی بعضی‌هاست که می‌گیرند به منافع احتمالی حتی و محاکم رأی نمی‌دهند، آیا این خودِ همان منفعت ممکن الوصول نیست که آقای رانندۀ تاکسی در جریان عادی امور بهش می‌رسیده؟ الآن مثلاً یک ماه است الآن سرقت شده، فرض کنید توی این یک ماه حساب کردند دیدند که بله در روز توی این خط که کار می‌کرده اینقدر درآمد داشته، آیا این خودِ این منفعت ممکن الوصول این نیست که بگوییم تلف منفعت است، و عدم النفع هم نیست، و در جریان عادی امور می‌توانسته صاحب این منفعت شود، پس صدق اتلاف اینجا، می‌خواستم با توجه به فرمایش حضرت عالی که گفتید تلف عین، آیا این خود تلف منفعت این نیست که قابل وصول هم هست و ما دادخواست بدهیم و بتوانیم به عنوان ضرر و زیان بگیریم؟

پاسخ: بله، دقیقا. عرض می‌کنم که مواد ۳۲۸ تا ۳۳۵ قانون مدنی را که بخوانید آنجا اتلاف را، سببیت را، تسبیب را توضیح می‌دهد. آنجا اتلاف و توضیحات حقوقدانان راجع به اتلاف منحصر به این است. منتها اینجا قانونگذار که وقتی آورده، وقتی من می‌گویم دیشب هم خودم سرگیجه گرفتم به این دلیل بود، از یک طرف اتلاف را آورده از یک طرف منافع ممکن الوصول، که البته اینجا آن منافع ممکن الوصول در حکم موجود است، همین تاکسی که جنابعالی می‌فرمایید بله، روزانه میانگین چقدر درآمد دارد؟ این را توقیف کرده، باید پرداخت کند، یا مثلا خانۀ طرف را آمده بر اساس کاری یا هر چیزی تصرف کرده، یا مانع استفادۀ طرف شده، این منافع می‌توانست این خانه را به اجاره بدهد، می‌توانست خودش اجاره‌هایی را که پرداخت کرده در حکم منافع ممکن الوصول این خانه است، بنابراین اینجاها آن چیزی که قطعی است، عرفاً، در حکم تحصیل است، جزو منافع محسوب می‌شود و موجود محسوب می‌شود، اما خب، این عبارت را نمی‌بایست به کار ببرد، بگوید ضررهایی که وجود دارد، این ضرر چیست؟ گاهی ضرر عین است، گاهی ضرر منفعت است، گاهی ضرر بدنی است، گاهی ضرر روحی، روانی و معنوی است. همۀ این‌ها می‌تواند مصداق این ضرر باشد که به نظر من قابل وصول است که آیین دادرسی کیفری قبلی زیان معنوی را حذف کرده بود، قانون جدید دوباره آورده، این دوباره آوردنش، با توجه به اینکه قانون اساسی هم این را پذیرفته، مواد دیگر قانون مجازات هم این را پذیرفته، به نظر می‌رسد که باید باشد، منتها مشکلی که الآن هست این است که آیا ضررهای معنوی فقط جبرانش اعادۀ حیثیت و نشر برائت در روزنامه است؟ تلقی خیلی‌ها این است. می‌گویند که باشد، ما اعلام برائت می‌کنیم، در روزنامه منتشر می‌شود برائتش یا اعادۀ حیثیت می‌شود از این، آیا این است؟ یا قابل تقویم به مادی است؟ اینجاست که نظام قضایی و حقوقی ما مقاومت می‌کند، در تقویم کردن این ضررهای معنوی به مادی، اینجا عرض می‌کنم که باید جدی دنبالش بود که بشود این تقویم انجام بگیرد.

سؤال: آقای دکتر بحث دوستمان از نظر نظری کاملاً درست است، ولی از باب اجرایی با توجه به اینکه تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی است و خواسته می‌بایست منجّز باشد و تقویم بشود، حالا بحث تقویم را یک اشاره‌ای فرمودید، آیا این خواسته منجّز تلقی می‌شود که ما بگوییم که بنده البته خودم با این بحث نظری موافق هستم ولی از نظر اجرایی ما چطور باید این را منجز تلقی بکنیم؟

مثل خسارات قراردادی. خسارات قراردادی را می‌گوییم الزام طرف به پرداخت کلیۀ خسارات بر اساس نظر کارشناس.

 بله، از کی تا کی‌اش را هم چطور تعیین بکنیم؟ از زمان ربوده شدن تا زمان استرداد مال؟

پاسخ: بله.

مثل خسارت تأخیر در چک مثلاً؟

پاسخ: ببینید، حالا همین، یکی از مشکلات و معضلات اینجاست، الآن یک پرونده‌ای اتفاقا هست، کسی را، بچه‌ای در پارک رفته برق گرفته‌اش. خب شهرداری محکوم شده به پرداخت خسارت به او به خاطر دیه و غیره و این‌ها، و بخشی از درمانش. منتها آیا این جبران خسارت این کافی نیست، خانواده‌اش می‌آید می‌گوید که بنده مستمراً از حالا تا آخر عمر این باید یک پرستار برای این داشته باشم، این ضرر من، ضرر موجود فعلی نیست که بگوییم تمام شد، یک انگشتش قطع شد، تمام شد یا مثلاً درمان شده، نخیر، این وضعیتی برایش پیش آمده، ضررهایی برایش پیش آمده که تا آخر عمر همراهش است، این را خب، قطعاً باید به نظر من کارشناس اینجا تقویم کند، مثل اجاره، مثل چیزهای دیگری که نه تنها الآن چگونه هست، در سه سال آینده، ده سال آینده، یا حتی الزام او به پرداخت کلیۀ هزینه‌هایی که این‌ها برای درمان و نگهداری و مدرسه و آموزش این فرد باید داشته باشند، فاکتورش را باید بفرستند شهرداری، شهرداری بپردازد. جبران ضرر این می‌شود، عرض می‌کنم، نه اینکه فعلاً آن چیزی که تا الآن هست. یک ضرر اگر یک امر مستمر و دائمی باشد، باید جبرانش هم امر، منتها فعلا، بعضی از این چیزها فعلا در مخیّلۀ دستگاه قضایی قضات ما نمی‌گنجد.

سؤال: ببخشید، اگر یک کودک آزاری در یک مدرسه واقع شده باشد و مرتکب را با توجه به اینکه بچه نمی‌تواند قشنگ تشخیص بدهد، آن کسی که این کار را کرده کی بوده، ما می‌توانیم اینجا مدیر را مسئول بدانیم و این خساراتی را که مثلاً الآن هفته‌ای یک بار این بچه را باید ببرند روان‌پزشک، چون روحیاتش به هم ریخته، مدرسه را باید عوض بکنند، همۀ این خسارات را، آیا می‌شود از مدیر بخواهیم خسارات را مثلا بگوییم جبران بکند برای پدر و مادر این بچه؟

پاسخ: به نظر من بله. چون آنجا رابطۀ سببیتی که هست، ببینید، عوامل موثر در وقوع است. ضرر چیست؟ فعل زیان بار چیست؟ اینجا ضرر چیست؟ ضرر وضعیت بیمارگونۀ این بچه است که نیازمند هزینۀ مستمر و دائمی دارد. فعل زیان بار چیست؟ عدم مواظبت و مراقبت صحیح از این بچه برای اینکه مرتکب. حالا من یک مثال دیگری باز می‌زنم. یک پروندۀ دیگری بود، یک دختر کلاس اول، توسط سرایدار مدرسه مورد تجاوز قرار می‌گیرد، حالا صرف‌نظر از آن خسارات جسمی که بهش وارد می‌شود، خب، اینجا کی مسئول است؟ آیا یک مدرسۀ غیرانتفاعی ما از این حوادث درش واقع می‌شود؟ نه، یا اگر باشد هم بسیار کم است درصدش.

سئوال کننده: این هم مدرسۀ دولتی بود.

پاسخ: بله، بنابراین در کجاها این پیش می‌آید؟ در جاهایی که آن مدیریت یا مدیریت شایسته نیست، یا یک نوع مسامحه و تخلف کرده. پس رابطۀ سببیت بین این نتیجه و فعل زیان‌بار و عدم نظارت صحیح مدیران وجود دارد. بنابراین، آن‌ها، حالا آنجا باز،‌ آیا مدیر مدرسه فقط مسئول است؟ یا آموزش و پرورش منطقه مسئول است؟ به نظر من جمع اسباب است، اسباب متعددی هست که در عرض همدیگر قرار دارند و همه مسئولند.

سئوال کننده: یعنی در دادسرا که الآن مطرح است این پرونده، ما بخواهیم جبران خسارت بشود، به نظر شما آموزش و پرورش هم طرف دعوا قرار بدهیم برای جبران خسارت؟

پاسخ: بله. یعنی نمایندگی منطقۀ ۲، ۳ هر منطقه‌ای که هست، به نمایندگی آنجا باید طرف دعوا قرار بگیرد. هم به خاطر جرمی که ارتکاب پیدا کرده، هم به خاطر خسارتی که وارد شده.

سئوال کننده: حتی اگر مسئولش پیدا نشود؟

پاسخ: اتفاقا اگر مسئولش پیدا نشود، خود آن نهاد عمومی مسئول است. منتها اینجا، خسارت مسئولیت کیفری برای مراکز دولتی نیست، آموزش و پرورش، اما اگر تخلف به مدیر دولتی باشد، او مسئولیت کیفری هم دارد، اما خسارت مدنی به همۀ این‌ها می‌تواند قابل تسری باشد.

سئوال کننده: مسئولیت کیفری همان انتساب است، دیگر؟

پاسخ: نه ممکن است مجازات هم باشد. انتساب مجازات یا هر چیزی. ولی آن ناظر به مدیر است که تخلف شخصی کرده. آموزش و پرورش هم که یک مدیر نالایق منصوب کرده، او هم مسئول است. چرا؟ چون رابطۀ سببیت را ایجاد کرده. حالا در آنجا، رابطۀ سببیت هم آیا سبب اقوی از مباشر باید باشد یا نه؟ آنجا هم بحث‌های خودش را دارد که به نظر من اینجا مجموع عواملی هستند که در عرض همدیگر هستند، اجتماع سبب و مباشر است که در اینجا قانونگذار ما خوشبختانه در اینجا هم یک تحولی کرده که اگر اجتماع سبب و مباشر باشد، در قانون قبلی اجتماع مباشر را مباشر را مقدم بر سبب می‌دانست، اما در قانون جدید نه، سبب و مباشر را در عرض همدیگر قرار داده و رابطۀ سببیت را یا موثر بودن را مبنا قرار داده. مواد مختلف بحث دیه، در مواد ۴۵۳، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۶ قانون مجازات این را عدول کرده و تحول خوبی است. لزوما مباشر را ما نیازی نیست مقصر بدانیم.

خب در هر حال، در اینجا، ببینید، مواد مختلفی که در خصوص، ما منطق حقوق مدنی آمده در قانون مجازات متأسفانه، که ما به همۀ این‌ها باید یک رجوع کنیم، از اصل ۱۷۱ گرفته تا مواد قانون سابق تا قانون ماده ۱۴ و ماده ۵۱۵ آیین دادرسی مدنی و مواد متعددی که در قانون مجازات وجود دارد راجع به فعل زیان بار.

خب، اینجا فعل زیان بار را هم یک اشاره‌ای داشته باشیم. فعل زیان بار در بحث‌های ناشی از مسئولیت کیفری می‌تواند هم فعل مثبت باشد، هم ترک فعل باشد، هم رفتار باشد، همه چیز را می‌تواند مبنای مسئولیت خسارات ناشی از جرم قرار بدهیم که این، ما به اینجاها می‌توانیم استناد کنیم برای جبران خسارت، ببینید، مادۀ ۲۹۵ ترک فعل را گفته اگر موجب بروز جنایت و مسئولیت کیفری و مدنی شود مسئول می‌شناسد. مثالی که قانون گذار می‌زند مثل دایه و مادر اگر شیر به فرزند ندهند، خب، اینجا ترک فعل کرده، شاید تقصیر دیگر، اینجاست که عرض می‌کنم قانون‌گذار از آن تئوری تقصیر دیگر کمی عدول کرده، صرف ورود خسارت به دیگری و لزوم جبران خسارت را مبنا قرار می‌دهد. یا پزشک، یا پرستار. پرستار خوابش برده. نتوانسته داروی بیمار را بدهد، منجر به مرگ شده، می‌تواند براساس این ماده. اینجاهاست که می‌تواند این مواد مستند باشد برای بعضی جاهای دیگری که ما وقتی خسارت به نوعی مسلّم است، مستند قرار بدهیم بگوییم که می‌شود خسارت را مطالبه کرد. تبصرۀ یک مادۀ ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی هم همینطور، نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ او را ندارد تقصیر محسوب می‌شود. مثلا طرف سگ نگهبانی دارد در ویلایش، این را نبسته، نگه نداشته، حالا رها شده رفته یکی را گاز گرفته، طرف مبتلا شده به یک بیماری و یک ویروس و قس علی هذا. اینجا مسئول است. آن وقت ملاک اینکه گفته توانایی حفظ و نگهداری‌اش را ندارد، همین کافی است. یا حتی، قلاده‌اش را گرفته، ولی سگ فشار داده رها کرده رفته یکی را آسیب زده اینجا مسئول است. در اینجاها اگر مسئول است، آن کسی که جرم واقعی انجام داده مثل تجاوز به عنف، مثل یک چنین رفتارهای خسارت باری که جرم است صریحاً، آنجاها هم به طریق اولی باید جبران خسارت کند. منتها اینجا این حکم، تئوریزه نکرده متأسفانه قانون‌گذار ما، اینجا همین عرض می‌کنم باید شهید اول را محکوم کنیم، در اینجا ایشان گفته در نتیجه قانون گذار ما هم این را منتقل کرده، اما در جاهای دیگری که مسائلی که ما امروز مبتلا بهش هستیم، مثل اسیدپاشی و غیره و این‌ها، را ایشان نگفته حالا ما باید به بن بست باشیم که آیا غیر از دیه، خسارت معنوی هم می‌توانیم دریافت کنیم یا نه. یا در همین تبصرۀ ۲، می‌گوید نگهداری هر وسیله یا شئ خطرناک که دیگران را در معرض آسیب قرار داده. مثلا فرض کنید کسی تفنگی دارد، در خانه‌اش این تفنگ را کسی برداشته استفاده کرده، به دیگری آسیب رسانده. خب، اینجا این خطر را ایجاد کرده. اینجاست که عرض می‌کنم به تئوری‌های جدید صنعتی توجه کرده، غربی توجه کرده، هر کسی که خطری را ایجاد کند باید خسارت را پرداخت کند، تفنگ را در خانه قرار داده که یک کودک آمده چیز کرده، بنابراین باید جبران خسارت کند. به عبارت دیگر، اینجا عدم پیشگیری موجب بروز خسارت می‌شود. پیشگیری لازم را نکرده، سگش را رها کرده، تفنگ را گذاشته جایی، ماشین را سوئیچش را در دسترس فرزندش قرار داده، فرزندش رفته به دیگری ضربه زده، آسیب زده، در نتیجه آیا باید جبران کند یا نه؟ بله. خسارت مدنی اینجا بر اساس میزان تأثیر در وقوع جرم، مسئول جبران خسارت است. به عبارت دیگر، پیشگیری‌های لازم و عقلی و عرفی را نکند و خسارت ایجاد کند، مسئول است. بنابراین در قانون مجازات لزوماً تقصیر مبنا نیست. این تقصیر از جمله مستمسک‌هایی است که می‌تواند هم مستمسک وکیل این طرف قرار بگیرد، هم وکیل آن طرف. خطر هم باز همینطور. می‌تواند مبنا قرار بگیرد برای برائت دادن یا مقصر دانستن یک کسی در جبران خسارت که وقتی هم که ما می‌گوییم که یکی از نکاتی که مهم است در بحث خسارات ناشی از جرم، این است که آیا این خسارت زدایی باید به صورت، بر اساس میزان سهم باشد، یا بر اساس تضامن باشد، یا بر اساس میزان تقصیر باشد، خب این خیلی آثار دارد.

به نظر من قانون‌گذار ما این را اگر اجتماع اسباب باشد، مباشرین باشد، باید ببرد به این سمت که یک مسئولیت تضامنی در جبران خسارت‌ها ایجاد کند. اما اگر از منطق حقوق مدنی تبعیت کند، بر اساس میزان سهم است که این در حوزۀ حقوق کیفری درست نیست.

به نظر من، یکی از معیارهای خوب، رویکرد جدید قانون‌گذاران که بیشتر به خسارت‌زدایی است و کم کردن تنبیه و مجازات است باید با یک تئوری جدیدی هم‌‌آوا باشد و آن اینکه ایجاد مسئولیت تضامنی برای کلیۀ افرادی که دخالت می‌کنند در ارتکاب جرم. مثلاً فرض بگیرید که یک کسی که افرادی را اجیر می‌کنند که بروند مرتکب جرم بشوند. خب اینجا اگر بگوییم که آن کسی که اجیر کرده، خب قطعا تمکن مالی بهتری دارد، می‌تواند جبران خسارت کند، اگر بر اساس میزان سهم بگذاریم، نه، اعادۀ وضعیت نمی‌شود و زندانمان پر می‌شود، اما اگر مسئولیت تضامنی باشد. که ما اینجا باید این را ببریم به این سمت. قانونگذار ما در این حوزه یک کمی ساکت است و می‌تواند مبنایی باشد برای ایجاد رویۀ قضایی یا استدلال‌های خوب وکلا در این حوزه خب، اگر این اسباب مواد ۴۵۳، ۵۲۷

بازدیدکننده گرامی! شما می توانید برای مشاهده سایر مقالات منتشره در سایت اینجا مراجعه نمایید.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از حقوق خوان

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

مطلب پیشنهادی

وب سایت زندان های کشور

مقالات مرتبط با زندان و سازمان زندان های کشور، قسمت اول

قضاوت آنلاین: کاهش جمعیت کیفری زندان ها به عوامل متعددی بستگی دارد که یکی از آنها نقش و عملکرد قضات در صدور قرار های تأمین کیفری و تعیین مجازات سالب آزادی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.