خانه >> قوانین >> قوانین حقوقی >> قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی‌
تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی‌

قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۴۳ با اصلاحات و با الحاقات بعدی‌

ماده ۱ـ مالكيت در آپارتمان‌هاي مختلف و محل هاي پيشه و سكناي يك ساختمان شامل دو قسمت است‌. مالكيت قسمت هاي اختصاصي و مالكيت قسمت هاي مشترك‌.

ماده ۲ ـ قسمت هاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت ازقسمت هايي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و به كليه مالكين به‌ نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق مي‌گيرد بطور كلي قسمت هاي كه‌ براي استفاده اختصاصي تشخيص داده نشده است يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكين تلقي نشده ازقسمت هاي مشترك محسوب مي‌شود مگر آنكه تعلق آن به قسمت‌ معيني بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد.

ماده ۳ ـ حقوق هر مالك در قسمت اختصاصي و حصه او درقسمت‌هاي مشترك غير قابل تفكيك بوده و در صورت انتقال‌ قسمت مشترك قهري خواهد بود.

ماده ۴ (اصلاحي ۱۱/۳/۱۳۷۶)ـ حقوق و تعهدات و همچنين سهم هر يك از مالكان‌قسمت‌هاي اختصاصي از مخارج قسمت‌هاي مشترك متناسب است‌با نسبت مساحت قسمت اختصاصي به مجموع مساحت‌قسمت‌هاي اختصاصي تمام ساختمان به‌جز هزينه‌هائي كه به‌دليل‌عدم ارتباط با مساحت زيربنا به نحو مساوي تقسيم خواهد شد و يااينكه مالكان ترتيب ديگري را براي تقسيم حقوق تعهدات و مخارج‌پيش‌بيني كرده باشند. پرداخت هزينه‌هاي مشترك اعم از اينكه ملك‌مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامي است‌.

زيرنويس:

اصلاحات به موجب ماده ۱ قانون اصلاح قانون تملك آپارتمانها مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي صورت پذيرفته است.متن ماده ۴ قبل از اصلاحات: «حقوق و تعهدات و همچنين حصه هريك از مالكين قسمتهاي اختصاصي از مخارج قسمتهاي مشترك متناسب است با نسبت مساحت اختصاصي به مجموعه مساحت قسمتهاي اختصاصي تمام ساختمان بجز آنچه به موجب اين قانون استثناء شده باشد، يا اين كه قرارداد مالكين ترتيب ديگري را براي تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيش‌بيني كرده باشد.»

تبصره ۱ (الحاقي ۱۱/۳/۱۳۷۶)ـ مديران مجموعه با رعايت مفاد اين قانون‌، ميزان‌سهم هريك از مالكان يا استفاده‌كنندگان را تعيين مي‌كند.

زيرنويس:

الحاق به موجب ماده ۱ قانون اصلاح قانون تملك آپارتمانها مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي صورت پذيرفته است.

تبصره ۲(الحاقي ۱۱/۳/۱۳۷۶)ـ در صورت موافقت مالكاني كه داراي اكثريت‌مساحت زيربناي اختصاصي ساختمان مي‌باشند هزينه‌هاي مشترك‌براساس نرخ معيني كه به تصويب مجمع عمومي ساختمان‌مي‌رسد، حسب زيربناي اختصاصي هر واحد، محاسبه مي‌شود.

زيرنويس:

الحاق به موجب ماده ۱ قانون اصلاح قانون تملك آپارتمانها مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي صورت پذيرفته است.

تبصره ۳ (الحاقي ۱۱/۳/۱۳۷۶)ـ چنانچه چگونگي استقرار حياط ساختمان يا بالكن‌يا تراس مجموعه به گونه‌اي باشد كه تنها از يك يا چند واحدمسكوني‌، امكان دسترسي به آن باشد، هزينه حفظ و نگهداري آن‌قسمت به عهده استفاده‌كننده يا استفاده‌كنندگان است‌.

زيرنويس:

الحاق به موجب ماده ۱ قانون اصلاح قانون تملك آپارتمانها مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي صورت پذيرفته است.

درباره ی علیرضا مرادی

با سلام، قاضی دادگستری تهران و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات چندین ساله قضایی خود را به همراه مطالعات مفید دیگر، با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است».

مطلب پیشنهادی

قانون عملیات بانکی بدون ربا

‌قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

قضاوت آنلاین: یکی از مهمترین قوانین بانکی در خصوص انواع عقود تسهیلات منعقده بانک ها با مشتریان خود، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8 شهریور 1362 است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.