خانه >> بیوگرافی >> زندگی نامه قضات ایرانی

زندگی نامه قضات ایرانی

زندگی نامه محمد سروری

محمد سروری

قضاوت آنلاين: محمد سروري قديمي ترين وزير دادگستري ايران در 77 سال قبل؛با آقايان ملك آبادي،دكتر عبدالحسين علي آبادي، اسدالله ناظري و حاج شيخ هدايت برادر می باشد.

توضیحات بیشتر »

زندگی نامه میرزا طاهر تنکابنی فقیه نصيری

ميرزا طاهر تنکابني فقيه نصيري

قضاوت آنلاین: آقا ميرزا طاهر تنكابني فرزند ميرزا فرج الله، يكي از چهره هاي مشهور دادگستري و نام آوران مشروطيت و در چندين دوره، وكيل مجلس شوراي ملي مشروطيت بود.

توضیحات بیشتر »

دکتر امیرخان سپهوند

دکتر امیرخان سپهوند

زندگی نامه دکتر امیرخان سپهوند و دو خاطره ی شیرین از دکتر محمود آخوندی و علیرضا مرادی در خصوص شخصیت قضایی دکتر سپهوند قاضی دیوان عالی کشور و استاد دانشگاه

توضیحات بیشتر »

دکتر عبدالحسین علی آبادی

دکتر عبدالحسین علی آبادی

قضاوت آنلاین: دکتر عبدالحسین علی آبادی، بزرگ مردي با جثه اي کوچک،استاد دانشگاه دارای دو دکتری در حقوق جزا،رئیس شعبه دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و قاضی دقیق

توضیحات بیشتر »

زندگی نامه دکتر حسن دادبان

تصویر دکتر حسن دادبان

قضاوت آنلاین: دکتر حسن دادبان از قضات اسبق دادگستری و استادان برجسته دانشگاه حقوق ایران محسوب می شود که در امر قضاوت به دقت نظر و سختگیری مشهور بوده است

توضیحات بیشتر »

زندگی نامه دکتر محمود آخوندی اصل

شرح حال و بیوگرافی پروفسور دکتر محمود آخوندی، قاضی اسبق دادگستری، مستشار اداره حقوقی دادگستری و استاد دانشگاه از اهر

توضیحات بیشتر »