خانه >> مقالات

مقالات

حداکثر مدت بازداشت متهم در امور کیفری

مقالات قانون آیین دادرسی کیفری

قضاوت آنلاین: حداکثر مدت قرار تأمین کیفری بازداشت موقت یا بازداشت در اثر عجز از معرفی کفیل یا وثیقه در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری آمده ولی ابهاماتی دارد.

توضیحات بیشتر »

شباهت و تفاوت عقد اجاره اشخاص با عقد جعاله

مقالات حقوقی

قضاوت آنلاین: از عقود عهدی که با وصف ارتباط تنگاتنگ دارای آثار حقوقی متفاوتی از هم هستند، عقد اجاره اشخاص و عقد جعاله است که به شباهت و تفاوت آن پرداخته ایم.

توضیحات بیشتر »

دوازده نکته کلیدی تهاتر قراردادی، قهری و قضایی به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات

مقالات حقوقی

قضاوت آنلاین: آقای احمد امرایی-مدیر دفتر شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ کوهدشت- دوازده نکته کلیدی در خصوص تهاتر به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات را گردآوری نمودنده‌اند.

توضیحات بیشتر »

ده نکته کلیدی اقاله به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات

مقالات حقوقی

قضاوت آنلاین: آقای احمد امرایی-مدیر دفتر شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ کوهدشت- ده نکته کلیدی در خصوص اقاله به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات را گردآوری نمودنده‌اند.

توضیحات بیشتر »

اشتباه و اصلاح رأی دادگاه در قوانین موضوعه ایران به همراه نظریات اداره حقوقی

مقالات آیین دادرسی مدنی

قضاوت آنلاین: رأی تصحیحی در مقام رفع اشتباه عبارتی و سهو قلم صادر می شود دارای مصادیقی است که علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی در دیگر قوانین نیز به آن تصریح شد.

توضیحات بیشتر »

اولین حکم قضایی انجماد جسد در جهان به همراه شرح علمی سرما زیستی

سرمازیستی و انجماد جسد

قضاوت آنلاین: سجن شناسی، انجماد جسد یا سرما زیستی و نگهداری در سرما، علم‌ جديد يخ‌ زدن‌ جسد برای یافتن راه درمان در آینده و زنده کردن دوباره فرد بعد از سالهاست.

توضیحات بیشتر »

اصول و تشریفات دادرسی؛ تعریف، تفاوت و تمایز هریک

مقالات قانون آیین دادرسی کیفری

قضاوت آنلاین: قانونگذار به اصول و تشریفات در قانون تصریح دارد اما هیچگاه آنها را تعریف نکرد. پس تعریف اصول و تشریفات، تفاوت و تمایز هریک از آن ها با هم چیست؟

توضیحات بیشتر »