خانه >> مقالات >> مقالات اجرای احکام مدنی

مقالات اجرای احکام مدنی

نوآوری های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دکتر حسن محسنی

مقالات حقوقی

قضاوت آنلاین: ابهاماتی در شناسایی اموال،حبس مدیون؛ روش اثبات اعسار و تقسیط؛ اعسار اشخاص حقوقی، مستثنیات دین و غیره در قانون نحوه اجرای محکومیت های مال وجو دارد.

بیشتر بخوانید »

مفهوم دین و دایره شمول آن در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دکتر فریدون نهرینی

دکتر فریدون نهرینی

قضاوت آنلاین: دین در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، شامل چه نوع دینی است و دایره شمول آن چیست آیا مانند قانون سابق شامل دین به مفهوم مطلق است؟

بیشتر بخوانید »

بررسی معامله به قصد فرار از دین از منظر حقوقی و کیفری، دکتر روح الله آخوندی و دکتر حمید رضا میرزا جانی (ویژه کارآموزان وکالت دادگستری)

مقالات حقوقی

قضاوت آنلاین: بحث حقوقی و کیفری معامله به قصد فرار از دین همراه با شرح مواد 17 و 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 94 را در جلسه گفتمان حقوقی مطالعه کنید.

بیشتر بخوانید »

نقد و بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دکتر علی مهاجری

دکتر علی مهاجری و دکتر محسن قاسمی

قضاوت آنلاین: دکتر علی مهاجری، قاضی بازنشسته، استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و نویسنده کتب حقوقی، به نقد و بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می پردازد.

بیشتر بخوانید »

ضمانت اجرای محکومیت حقوقی تخلف از انجام تعهد

مقالات حقوقی

قضاوت آنلاین: برای اجراي محکوميت هاي مالي ناشي از تخلف از انجام تعهد در مرحله اجراي حکم، در قوانین ایران چه راهکارهايي پيش بيني شده و چه وقت باید به آن استناد کرد.

بیشتر بخوانید »