خانه >> مقالات >> مقالات آیین دادرسی کیفری

مقالات آیین دادرسی کیفری

حداکثر مدت بازداشت متهم در امور کیفری

مقالات قانون آیین دادرسی کیفری

قضاوت آنلاین: حداکثر مدت قرار تأمین کیفری بازداشت موقت یا بازداشت در اثر عجز از معرفی کفیل یا وثیقه در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری آمده ولی ابهاماتی دارد.

توضیحات بیشتر »

اصول و تشریفات دادرسی؛ تعریف، تفاوت و تمایز هریک

مقالات قانون آیین دادرسی کیفری

قضاوت آنلاین: قانونگذار به اصول و تشریفات در قانون تصریح دارد اما هیچگاه آنها را تعریف نکرد. پس تعریف اصول و تشریفات، تفاوت و تمایز هریک از آن ها با هم چیست؟

توضیحات بیشتر »

مشروعیت تعیین بازپرس به عنوان قاضی کشیک

مقالات قانون آیین دادرسی کیفری

قضاوت آنلاین: دادسراهای عمومی و انقلاب کشور به بهانه کمبود قاضی کشیک، اقدام به قراردادن بازپرسان در لیست کشیک می نمایند که این اقدام فاقد مشروعیت قانونی است.

توضیحات بیشتر »

عدول دادستان از موافقت دادیار اظهارنظر با قرار جلب به دادرسی بازپرس و کیفرخواست صادره دادیار

مقالات قانون آیین دادرسی کیفری

قضاوت آنلاین: عدول از کیفرخواست صادره تابع تشریفات معین در قانون آیین دادرسی کیفری بوده اما شق دیگری از عدول از نظر دادیار وجود دارد که در قانون تصریح نشده است.

توضیحات بیشتر »

مقالات مرتبط با زندان و سازمان زندان های کشور، قسمت چهارم و پایانی

وب سایت زندان های کشور

قضاوت آنلاین: قاضی ناظر زندان از مقامات در امور کیفری است که وظایف مهمی در قوانین جزایی برای وی پیش بینی شده است که آگاهی به آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

توضیحات بیشتر »

آزمایش میزان الکل موجود در خون و کاربرد آن

مقالات قانون آیین دادرسی کیفری

قضاوت آنلاین: از قرائن و امارات مثبت شرب خمر / مصرف مسکر از سوی اشخاص می تواند آزمایش میزان الکل مصرفی موجود در خون باشد که از طریق الکل نسج تنفسی صورت می گیرد.

توضیحات بیشتر »

مواعد در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

مقالات قانون آیین دادرسی کیفری

قضاوت آنلاين: رعایت مواعد در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از سوی طرفين دعوي، ضابطين دادگستری، مقامات قضايي و اشخاص ديگر که در پرونده دخالت دارند، ضروری می باشد.

توضیحات بیشتر »

مقالات مرتبط با زندان و سازمان زندان های کشور، قسمت سوم

وب سایت زندان های کشور

قضاوت آنلاین: با تبدیل قانون شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، وظایف آن هم تغییر بافت.

توضیحات بیشتر »

مقالات مرتبط با زندان و سازمان زندان های کشور، قسمت دوم

وب سایت زندان های کشور

قضاوت آنلاین: مدیریت و اداره زندان های کشور در قبل و بعد از انقلاب به تناسب تحولات حقوق کیفری در کشورهای جهان نظیر سوئد، دچار دستخوش تغیرات تقنینی گردیده است.

توضیحات بیشتر »