تازه‌‌های سایت
خانه >> مقالات >> مقالات آیین دادرسی کیفری

مقالات آیین دادرسی کیفری

مدارک لازم برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور

مقالات آیین دادرسی کیفری

مطابق مقررات قانونی و ضوابط اعلام شده از سوی روابط عمومی دیوان عالی کشور، برای سرعت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی عادی از سوی محکوم علیه احکام محاکم دادگستری و تشکیل پرونده برای این منظور، شرایطی تعیین شده که باید از سوی متقاضیان رعایت گردد.

بیشتر بخوانید »

شرایط لازم برای تشکیل پرونده اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور

مقالات آیین دادرسی کیفری

مطابق مقررات قانونی، برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، رعایت شرایطی ضروری است از جمله این که، چه آرایی می تواند موضوع درخواست اعاده دادرسی شوند، چه اشخاصی باید درخواست دهند و نحوه تقدیم آن و تشکیل پرونده برای این منظور چگونه باید باشد.

بیشتر بخوانید »

شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن

تخلفات انتظامی قضات

قضاوت آنلاین: طرح و اقامه شکایت علیه قضات متخلف دادگستری، مستلزم رعایت شرایط شکلی شکواییه بوده که تمامی این شراط به همراه آثار سلبی آن در یک پست گردآوری شد.

بیشتر بخوانید »

اصول بازجویی و تحقیق از متهم

مقالات آیین دادرسی کیفری

قضاوت آنلاین: پرسش، بازجویی و تحقیق قضایی از متهم، نیازمند لحاظ نکات حقوقی مهمی است که عدم رعایت آن می تواند منجر به بی اعتباری پاسخ های متهم و تحقیقات شود.

بیشتر بخوانید »

جایگاه سوگند در نظام ادله اثبات کیفری،دکتر حسین آقایی نیا

مقالات آیین دادرسی کیفری

قضاوت آنلاین: سوگند چیست و چه تفاوتی با قسامه دارد، ارزش قضایی و اثباتی آن چه می باشد و اگر شاکی از اقامه قسامه خودداری کند، وضعیت متهم چه حکمی پیدا می کند؟

بیشتر بخوانید »

اصول تفهیم اتهام به متهم

مقالات آیین دادرسی کیفری

قضاوت آنلاین: تفهیم اتهام به متهم باید قبل از هرگونه پرسش و تحقیق از وی صورت گیرد که نیازمند رعایت نکات حقوقی مهمی بوده و عدم رعایت آن موجب بی اعتباری پاسخ است.

بیشتر بخوانید »

حداکثر مدت بازداشت متهم در امور کیفری

مقالات آیین دادرسی کیفری

قضاوت آنلاین: حداکثر مدت قرار تأمین کیفری بازداشت موقت یا بازداشت در اثر عجز از معرفی کفیل یا وثیقه در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری آمده ولی ابهاماتی دارد.

بیشتر بخوانید »