تازه‌‌های سایت
خانه >> مقالات >> مقالات حقوق کار، بیمه و تأمین اجتماعی

مقالات حقوق کار، بیمه و تأمین اجتماعی

بیمه تأمین اجتماعی کارگران، موضوعات و مصادیق آن، قسمت دوم

بیمه

قضاوت آنلاین: موضوعات بیمه تأمین اجتماعی عبازت از غرامت حوادث، بیماری، بازداری، از کارافتادگی، بازنشستگی، فوت کارگر، کمک هزنیه عائله مندی و بیمه بیکاری می باشد.

ادامه نوشته »

بیمه عمر و انواع آن؛ دکتر حسین آل کجباف

بیمه

قضاوت آنلاین: ییمه عمر و سرمایه گذاری زاییده ادغام دو بیمه عمر به شرط فوت و بیمه عمر به شرط حیات است که به جهت مشکلات این دو بیمه، شرکت های بیمه بوجود آوردند.

ادامه نوشته »

بیمه تأمین اجتماعی کارگران، موضوعات و مصادیق آن، قسمت اول

بیمه

قضاوت آنلاین: اصول بیمه های تأمین اجتماعی را خطر، اجباری بودن بیمه، حق بیمه، عدم وجود حق حبس، عدم امکان بمیه مضاعف، وجود اصل قائم مقامی، حق مضاعف تشکیل می دهد.

ادامه نوشته »

نوآوری های قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایط نقلیه

قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایط نقلیه مصوب 1395

قضاوت آنلاین: نوآوری های قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایط نقلیه از زبان مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی ایران.

ادامه نوشته »