خانه >> آموزش صوتی >> آموزش صوتی شورای حل اختلاف

آموزش صوتی شورای حل اختلاف

نوآوری های قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴

نوآوری های قانون شورای حل اختلاف توسط دکتر مهدی صاحبی

قضاوت آنلاین: نوآوری های قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 مجلس در مقایسه با خلف آن و نقد و بررسی مواد قانونی آن را دکتر مهدی صاحبی در یک فایل صوتی بیان می نماید.

توضیحات بیشتر »