خانه >> آموزش صوتی >> آموزش صوتی آیین دادرسی کیفری

آموزش صوتی آیین دادرسی کیفری

فایل صوتی کلیات نظریه بطلان در آیین دادرسی کیفری، دکتر عباس زراعت

دکتر عباس زراعت

قضاوت آنلاین: نظریه بطلان در حقوق ایران، از مباحث مغفول محسوب شده که اولین بار دکتر عباس زراعت آن را مطرح نمود. ایشان کتابی در همین خصوص نیز تألیف نموده است.

توضیحات بیشتر »

دانلود فایل صوتی نهادهای سازش در قانون آیین دادرسی کیفری(دکتر محمد مهدی ساقیان)

دکتر محمد مهدی ساقیان

قضاوت آنلاين: از نهادهاي مهم در قانون آيين دادرسي 1392 نهادهاي سازش است که دکتر محمد مهدي ساقيان آنها را به همراه شرح مواد 81 و 82 قانون فوق تشريح مي نمايند.

توضیحات بیشتر »

وضعیت متهم در دادرسی های کیفری،دکتر محمود آخوندی اصل

دکتر محمود آخوندی اصل

قضاوت آنلاین: در عصر حاضر باید نگاه بازجو به متهم تغییر یابد و شیوه های سنتی ادله اثبات دعوی کیفری مانند شهادت شهود،اقرار از روش های سنتی به روش علمی متحول شود.

توضیحات بیشتر »

فایل صوتی نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری (قسمت دوم)

دکتر محمد جواد طهماسبی

دکتر جواد طهماسبی در کارگاه آموزشی «نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص ضابطین، دادستان و بازپرسی» سخنرانی ایرد که از جهت آگاهی از چگونگی تدوین قانون مفید است.

توضیحات بیشتر »

فایل صوتی نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری(قسمت اول)

دکتر محمد جواد طهماسبی

دکتر جواد طهماسبی در کارگاه آموزشی «نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص ضابطین، دادستان و بازپرسی» سخنرانی ایرد که از جهت آگاهی از چگونگی تدوین قانون مفید است.

توضیحات بیشتر »