تازه‌‌های سایت
خانه >> بیوگرافی

بیوگرافی

زندگی نامه دکتر الکساندر آقایان، استاد حقوق جزا و وکیل دادگستری

دکتر الکساندر آقایان

قضاوت آنلاین: دکتر الکساندر آقایان از وكلای مشهور دادگستری، مبتکر ایده‌های علمی و حقوقی از جمله شرکت سهامی ببمه ایران، شرکت باربری بی المللی ایران بود.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر اسدالله کازرونی، استاد حقوق جزا

دکتر اسدالله کازرونی

قضاوت آنلاین: دکتر اسد الله کازرونی، دکترای خود را با پایان نامه نکاح متعه در فقه شیعه از نظر کیفری با رتبه عالی از دانشکده حقوق سوربن فرانسه دریافت کرد.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر علی مهذب، استاد اصول، قواعد و متون فقه

دکتر علی مهذب

قضاوت آنلاین: دکتر علی مهذب، استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مجتهد و دارای آثار تألیفی مهمی از جمله ترجمه العمه است.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر منصور صقری، استاد حقوق خصوصی

دکتر منصور صقری

قضاوت آنلاین: دکتر منصور صقری، استاد حقوق تجارت و دریافت کننده جایزه عمومی لوفور - لورآ که پس از جنگ جهانی دوم برای اولین بار به یک خارجی اهدادگردیده، است.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر جرت آدامز، وکیل رسمی ایالت ویسکنسین

دکتر جرت آدامز

قضاوت آنلاین: دکتر جرت آدامز، حقوقدانی که به اتهام تجاوز تجنسی به زندان محکوم شد اما با مطالعه حقوق و قانون توانست حکم محکومیت خود را نقض و آزاد شود.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر احمد هاشمی، قاضی دادگستری و استاد حقوق ثبت

دکتر احمد هاشمی

قضاوت آنلاین: دکتر احمد هاشمی، دکترای را از دانشگاه سوربن پاریس اخذ و بعد از مراجعت به کشور، به تدریس حقوق ثبت پرداخت و سمت های مهم مشاغل قضایی را برعهده داشت.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر ابوالفتح وزیری، قاضی دادگستری و استاد حقوق جزا و جرم شناسی

دکتر ابوالفتح وزیری

قضاوت آنلاین: دکتر ابوالفتح وزیری دکترای خود را در رشته حقوق جزا از دانشکده حقوق دانشگاه پاریس اخذ کرد و همچنین در وزارت دادگستری دارای سمت های مهم قضایی شد.

ادامه نوشته »