http://www.ghazavatonline.com/
تازه‌‌های سایت
خانه >> بیوگرافی >> بیوگرافی اساتید حقوق

بیوگرافی اساتید حقوق

زندگی نامه دکتر امیر ناصر کاتوزیان، استاد حقوق خصوصی

دکتر امیر ناصر کاتوزیان

از چهره‌های صاحب سبك و نظر در علم حقوق ایران، دکتر امیر ناصر کاتوزیان است که دارای آثار تألیفی متعدد می باشد که برخی از آن ها در دانشکده های حقوق تدریس می شود.

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه دکتر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، استاد حقوق عمومی

دکتر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی

قضاوت آنلاین: دکتر سید ابوالفضل قاضی، دکترای فدرال حقوق عمومی خود را از دانشکده حقوق دانشگاه ژنو فراسنه با ارائه پایان نامه «تحول نظام دو مجلسی» دریافت کرد.

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه دکتر منوچهر خزایی، قاضی دادگستری و استاد حقوق جزا

دکتر منوچهر خزایی

قضاوت آنلاین: دکتر منوجهر خزایی پس از سال ها قضاوت برای تحصیل به فرانسه رفت و موفق به اخذ دکترای حقوق جزا شد و حتی در دادگستری شهر لوزان سوئیس هم کارآموزی نمود.

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه دکتر سید محسن صدر زاده افشار، قاضی دادگستری و استاد آیین دادرسی مدنی

دکتر سید محسن صدر زاده افشار

قضاوت آنلاین: دکتر سید محسن صدرزاده افشار تصدیق جرم شناسی و لیسانس حقوق قضایی را از دانشگاه تهران و دکترای خود را از دانشکده حقوق دانشگاه پاریس اخذ کرد.

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه دکتر عبدالحمید ابوالحمد، استاد حقوق اداری و اساسی و وکیل دادگستری

دکتر عبدالحمید ابوالحمد

قضاوت آنلاین: دکتر عبدالحمید ابوالحمد، دکترای خود را از دانشکده حقوق پاریس اخذ کرد، سپس ایران بازگشت و حقوق اداری و اساسی را در دانشکده حقوق تهران تدریس نمود.

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه دکتر حسین آقایی نیا؛ پژوهشگر، نویسنده، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری

دکتر حسین آقائی‌نیا

قضاوت آنلاین: دکتر حسین آقایی نیا، پژوهشگر، نویسنده، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری است. رساله دکتری استاد با موضوع «بررسی ماده 42 قانون مجازات عمومی» بوده است.

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه دکتر الکساندر آقایان، استاد حقوق جزا و وکیل دادگستری

دکتر الکساندر آقایان

قضاوت آنلاین: دکتر الکساندر آقایان از وكلای مشهور دادگستری، مبتکر ایده‌های علمی و حقوقی از جمله شرکت سهامی ببمه ایران، شرکت باربری بی المللی ایران بود.

بیشتر بخوانید »