تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> آراء دادگاه‌های کیفری

آراء دادگاه‌های کیفری

در این بخش نمونه آراء دادگاههای کیفری که از جهاتی حقوقی واجد اهمیت می باشد، قرار می‌گیرد. این اهمیت ممکن به لحاظ نکات حقوقی مهمی که در رأی وجود دارد، نگاه نو مقام صادرکننده حکم به موضوع، نوآروی های قضایی به هنگام صدور حکم و غیره باشد.

حکم به جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از بازداشت بی جهت متهم در جرم حمل و نگهداری مواد مخدر (رأی کمیسیون جبران خسارت استان مازندران)

شعبه دادگاه

مطالبه خسارت مادی و معنوی ناشی از بازداشت بی جهت متهم در مواد 255 الی 261 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت مصوب 1395 رئیس قوه قضاییه بیان شد که نمونه ای از رأی کمیسیون استانی جبران خسارت را تهیه و منتشر کردیم.

بیشتر بخوانید »

ترهین ملک فروخته شده از سوی فروشنده مصداق کلاهبرداری است (آراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

شعبه دادگاه

آیا ترهین ملک فروخته شده از سوی فروشنده نزد یکی از بانک های دولتی یا خصوصی جهت اخذ تسهیلات وام دارای ضمانت اجرای کیفری است یا خیر و اگر جرم می باشد، ماهیت آن خیانت در امانت یا انتقال مال غیر یا کلاهبرداری و یا تحصیل مال از طریق نامشروع است؟ تکلیف رد مال موضوع جرم چگونه باید صورت گیرد؟

بیشتر بخوانید »

بی احتیاطی در امر رانندگی و فرار از صحنه تصادف، جرم واحد بوده و تعیین دو مجازات برای آن مغایر قانون است (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

شعبه دادگاه

جرائم بی احتیاطی در امر رانندگی و فرار از صحنه تصادف که منجر به ایراد صدمات بدنی غیرعمدی می شود، عمل واحدی است که نتایج متعدد دارد و واجد یک مجازت خواهدبود.

بیشتر بخوانید »

جرم استفاده از سند مجعول جرم آنی ولی استمراریافته است (آرای بدون و تجدیدنظر استان تهران)

شعبه دادگاه

قضاوت آنلاین: در تقسیم جرائم از حیث عنصر مادی به آنی، مستمر و استمراریافته، جرم استفاده از سند مجعول، در زمره کدامیک از جرائم مزبور است، رویه قضایی واحدی نیست.

بیشتر بخوانید »

جرم استفاده از سند مجعول، جرم مستمر است و مشمول مرور زمان نمی شود (آرای دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

شعبه دادگاه

قضاوت آنلاین: در تقسیم جرائم از حیث عنصر مادی به آنی، مستمر و استمراریافته، جرم استفاده از سند مجعول، در زمره کدامیک از جرائم مزبور است، رویه قضایی واحدی نیست.

بیشتر بخوانید »

انتقال مال پس از صدور حکم محکومیت به پرداخت دین، مصداق جرم معامله به قصد فرار از دین است (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

شعبه دادگاه

قضاوت آنلاین: صدور حکم محکومیت به پرداخت دین، از موجبات مسجل شدن آن بوده و انتقال مال پس از صدور حکم مزبور، موجب تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین خواهدبود.

بیشتر بخوانید »

مجازات نگهداری و پرورش کبوتر در پشت‌بام منزل مسکونی بدون پروانه مخصوص (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

کبوترپرانی

قضاوت آنلاین: نگهداری و پرورش کبوتر برابر ماده واحده قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب 1353 مجلس شورا با اصلاحیه و  الحاق بعدی، نیازمند داشتن پروانه است.

بیشتر بخوانید »