خانه >> آراء >> آراء دادگاه‌های کیفری

آراء دادگاه‌های کیفری

در این بخش نمونه آراء دادگاههای کیفری دو کشور که از جهاتی حقوقی واجد اهمیت می باشد، قرار می گیرد. این اهمیت ممکن به لحاظ نکات حقوقی مهمی که در رأی وجود دارد، نگاه نو مقام صادرکننده حکم به موضوع، نوآروی های قضایی به هنگام صدور حکم و غیره باشد.

حکم جعل در فتوکپی سند عادی یا رسمی (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

رأی دادگاه کیفری

قضاوت آنلاین: در خصوص این که آیا جعل در فتوکپی اسناد عادی جرم و قابل مجازات است، قضات اتفاق نظر ندارند. اکثریت آن را جرم ندانسته ولی اقلیتی آن را جرم می دانند.

توضیحات بیشتر »

اقدامات وکیل در مقام دفاع از حقوق موکل، فاقد عنصر معنوی و سوء نیست افتراء است (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

دفاع وکیل از موکل در دادگاه

قضاوت آنلاین: اقدامات وکیل دادگستری برای دفاع از حقوق موکل اعم از شفاهی در جلسه دادگاه و یا به موجب لایحه تقدیمی، فاقد سوء نیست لازم به عنوان مفتری می باشد.

توضیحات بیشتر »

رانندگی مارپیچ با خودرو فاقد عنصر قانونی و مجازات است

رانندگی مارپیچ

قضاوت آنلاین: در خصوص عنصر قانونی حرکات مارپیچ با خودرو در حین رانندگی که منجر به تصادف و فرار مرتکب از صحنه جرم می شود، رویه واحد نبوده و اختلاف نظر وجود دارد.

توضیحات بیشتر »

رأی دادگاه کیفری در مورد مجازات نگهداری سگ در محوطه مشاعی

نگهداری سگ در ساختمان

قضاوت آنلاين: نمونه رأي دادگاه در خصوص نگهداري سگ در فضاي مشاعي آپارتمان، ريختن چسب به درب ساختمان،تخريب تابلوي اعلانات ساختمان و تصرف عدواني در مشاعات ساختمان.

توضیحات بیشتر »

رأی دادگاه در مورد برگزاری جشن مختلط که مصداق فساد و فحشاء نیست

جشن مختلط فحشاء نیست

قضاوت آنلاین:برگزاری جشن عروسی بصورت مختلط و بی حجابی برخی میهمانان، مصداق فراهم کردن فساد و فحشا یا ارتکاب فعل حرام موضوع ماده 639 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات نیست.

توضیحات بیشتر »

رأی دادگاه کیفری در مورد مجازات سگ کشی

سگ کشی

قضاوت آنلاین:در حقوق ایران آزار و اذیت و حتی کشتن حیوانات اهلی غیرحلال گوشت فاقد عنصر قانونی است اما رأی محکومیت دادگاه بخش جعفرآیاد اردبیل در این خصوص قابل تعمق می باشد.

توضیحات بیشتر »