تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کارگر از کارفرما با دادگاه است (رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشوردر امور حقوقی

قضاوت آنلاین: رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به مالی از سوی کارفرما، در صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نه هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی.

ادامه نوشته »

رسیدگی به فعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز و عملیات بانکی منجر به خروج ارز از کشور در صلاحیت شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی است (رأی دیوان عالی کشور)

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور کیفری

قضاوت آنلاین: فعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز و عملیات بانکی منجر به خروج ارز از کشور، تخلف ارزی محسوب که رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

ادامه نوشته »

وجه نقد اعم از پول رایج ایران و پول خارجی بوده و خسارت تأخیر تأدیه شامل هر دو پول است (رأی وحدت رویه شماره ۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشوردر امور حقوقی

قضاوت آنلاین: آیا وجه رایج موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شامل پول رایج داخلی و پول خارجی است یا خیر؟

ادامه نوشته »

صرف اعتیاد زوج مجوز طلاق زوجه به علت عسر و حرج نیست (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

آراء دادگاه حقوقی

قضاوت آنلاین: مجرد اعتیاد مجوز طلاق نمی باشد بلکه یرابر شرط 7 سند ازدواج، اعتیاد باید به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی را برای برای زوج دشوار سازد.

ادامه نوشته »

بیماری لوسمی حاد زوجه، در صورت ایحاد بعد از عقد نکاح با وصف بهبودی، موجب فسخ نکاح نیست (آراء محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور)

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

قضاوت آنلاین: صرف وجود بیماری زوجه حتی اگر سرطان لوسمی حاد باشد، در صورت ایجاد بعد از عقد نکاح، مشروط به بهبودی و مانع وظایف زناشویی نبوده، موجب فسخ نکاح نیست.

ادامه نوشته »

قابل تجدیدنظرخواهی بودن تصمیم دادگاه در رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرای؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشوردر امور حقوقی

قضاوت آنلاین: تصمیم دادگاه در رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی، حکم محسوب گردیده و در نتیجه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

ادامه نوشته »

رأی شعبه ۸ دیوان عالی کشو در خصوص دعوی اعسار زوج از پرداخت مهریه، فرع بر مطالبه آن از سوی زوجه است

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

قضاوت آنلاین: زمانی که زوج متقاضی طلاق زوجه بوده و دادگاه خانواده اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش نماید دیگر دعوی اعسار زوج از پرداخت مهریه قابل استماع نیست.

ادامه نوشته »