خانه >> آراء >> آراء شعب دیوان عالی کشور در امور کیفری

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور کیفری

مالکیت شاکی نسبت به مال غیرمنقول از شرایط تحقق رکن قانونی جرم تصرف عدوانی است (رأی دیوان عالی کشور)

شعبه دادگاه

اساس رکن قانونی تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، مالکیت شاکی بر مال غیرمنقول است والا شکایت وی منجر به منع تعقیب خواهدشد.

بیشتر بخوانید »

محکومان به حبس ابد مشمول آزادی مشروط نمی شوند (رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

قضاوت آنلاین: با توجه مواد 58 و 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محکومان به حبس ابد، با تحمل هر میزان مجازات، نمی توانند مشمول مشمول آزادی مشروط شوند.

بیشتر بخوانید »

ضمانت اجرای کیفری فروش و نقل و انتقال مال توقیف شده توسط مالک آن (رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور)

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور کیفری

قضاوت آنلاین: یکی از بحث برانگیزترین موضوعات حقوق جزای اختصاصی، تعیین ماهیت حقوقی عمل نقل و انتقال مال توقیف توسط مالک به غیر و تعیین ضمانت اجرای کیفری آن است.

بیشتر بخوانید »

محل وقوع جرائم مزاحمت، تهدید و توهین تلفنی محل حدوث نتیجه است (رأی دیوان عالی کشور)

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور کیفری

قضاوت آنلاین: محل وقوع جرائم مزاحمت، توهین و تهدید تلفنی، محل حدوث نتیجه و محل اقامت شاکی است که گوشی را بر می دارد نه محل اقامت شخص مزاحم و متهم.

بیشتر بخوانید »

دادگاه صالح رسیدگی به اتهام تأسیس و راه اندازی سایت مبتذل و مستهجن (رأی دیوان عالی کشور)

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور کیفری

قضاوت آنلاین: رسیدگی به اتهام تأسیس و راه اندازی سایت در اینترنت و انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن در آن، عضوی گیری و تشکیل گروه، در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

بیشتر بخوانید »

صرف ارسال پیامک های متعدد غیر اخلافی و پرینت مکالمات تلفنی میان زن و مرد نامحرم مصداق ارتکاب فعل حرام نیست (آراء دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور)

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور کیفری

قضاوت آنلاین: صرف ارسال پیامک های متعدد هر چند با محتوای غیراخلافی و همچنین وجود پریسنت مکالمات تلفنی غیراخلافی میان زن و مرد نامحرم مصداق ارتکاب فعل حرام نیست.

بیشتر بخوانید »

قسامه از ادله اثبات قتل و جرح است نه صدمات تغییر رنگ (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور کیفری

قضاوت آنلاین: در قانون مجازات اسلامی 1392 قسامه از ادله اثبات جنایت است ولی تنها یکی از ادله خاص در قتل و جرح بوده و در صدمات موجب تغییر رنگ قابل استناد نیست.

بیشتر بخوانید »