خانه >> آراء >> آراء دادگاه حقوقی

آراء دادگاه حقوقی

رأی دادگاه خانواده در رد دعوای طلاق زوجه به دلیل اعتیاد زوج

رأی دادگاه خانواده

قضاوت آنلاین: با توجه به ماده 1133 قانون مدنی، طلاق حق مرد است و اگر اعتیاد زوج در دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش اثبات نشود، حکم به رد دعوای زوجه صادر می شود.

توضیحات بیشتر »

رأی دادگاه حقوقی در مورد شرایط صدور حکم به پرداخت ارش البکاره

پرداخت ارش البکاره

قضاوت آنلاین: لازمه صدور حکم به پرداخت ارش البکاره، اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده خوانده از زیر دست بودن خواهان است که منجر به همخوابگی نامشروع وی شود.

توضیحات بیشتر »