خانه >> آراء >> آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی در امور حقوقی

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی در امور حقوقی

طرح دعوی اعسار مدیون در اثنای رسیدگی به دعوی داین

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشوردر امور حقوقی

قضاوت آنلاین: مدیون می تواند در اثناء رسیدگی به دعوای داین، دعوای اعسار و تقسیط از خواسته را مطرح و دادگاه مکلف به رسیدگی توأمان هر دو دعوی اصلی و متقابل است.

توضیحات بیشتر »

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای صدور شناسنامه شخص فاقد شناسنامه (رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای صدور شناسنامه شخص فاقد شناسنامه

قضاوت آنلاين:صدور شناسنامه براي اتباع ايراني از وظايف اداره ثبت احوال است اما دعواي شخص فاقد شناسنامه بر الزام اداره فوق به صدور شناسنامه در صلاحيت داگستري است.

توضیحات بیشتر »

آراء وحدت رویه ناظر به صلاحیت ذاتی، نسبی یا محلی محاکم

حجة الاسلام و المسلمين حسين مختاري

قاضی دادگاه برای تشخیص صلاحیت شعبه تحت تصدی خود، علاوه بر قوانین موضوعه کشوری باید به آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر صلاحیت محاکم هستند نیز آگاهی کامل داشته باشد.

توضیحات بیشتر »

زمان حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده

قاضی مشاور زن

در حوزه قضایی دادگاه بخش که این دادگاه به جانشینی از دادگاه خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، کسب نظر قاضی مشاور زن الزامی نبوده اشکالی بر رأی دادگاه نیست.

توضیحات بیشتر »