خانه >> آراء >> قرارهای نهایی دادسرا

قرارهای نهایی دادسرا

فلسفه، تاریخچه و شرایط صدور قرار تعليق تعقيب به همراه نمونه قرار صادره

تصمیم قضایی نهایی

قضاوت آنلاین: جايگزين مهم تعقيب كه علاوه بر آثار مثبت در اصلاح و باز اجتماعي مرتكب جرم، جامعه را از اهداف مقرر براي مجازات منتفع می کند، نهاد تعليق تعقيب است.

توضیحات بیشتر »

نمونه تصمیم قضایی دادستان در مخالفت با موافقت دادیار اظهارنظر با قرار جلب به دادرسی بازپرس و کیفرخواست صادره

قرارهای دادسرا

قضاوت آنلاین: عدول دادستان از کیفرخواست دادیار اظهارنظر نبازمند مخالفت قبلی این مقام با قرار جلب به دادرسی بازپرس بوده که نمونه ای از یک پرونده را آورده شد.

توضیحات بیشتر »

نمونه تصمیم قضایی دادسرای عمومی ویژه نوجوانان برای ارسال پرونده به دادسرای عمومی محل وقوع جرم+نمونه قرار منع تعقیب

تصمیم قضایی نهایی

قضاوت آنلاین: دادسرای عمومی ویژه نوجوانان که به جرایم افراد بالغ زیر هیجده سال رسیدگی می کند، در صورت کشف جرم ارتکابی افراد بالای هیجده سال حق رسیدگی را ندارد.

توضیحات بیشتر »

فرم درخواست تعليق تعقیب متهم از سوی بازپرس و صدور قرار آن از سوی دادستان

تصمیم قضایی نهایی

قضاوت آنلاین: گرچه تعلیق تعقیب از اختیارات دادستان است اما بازپرس می تواند تحت شرایطی پیشنهاد آن را به دادستان اعلام تا در صورت پذیرش نسبت به صدور آن اقدام کند.

توضیحات بیشتر »

قرار اناطه کیفری در جرم تحصیل متقلبانه گواهی انحصار وراثت

تصمیم قضایی نهایی

صدور قرار اناطه در امور جزایی تابع تشریفاتی است که در ماده 21 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 04/12/1392 بیان شده است که یک نمونه کاربردی از آن را منتشر می نماییم.

توضیحات بیشتر »