تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> قرارهای نهایی دادسرا

قرارهای نهایی دادسرا

رسیدگی توأمان به جرائم درجات هفت و هشت با دیگر درجات جرائم در دادسرا (نمونه قرار منع تعقیب)

تصمیم قضایی

قضاوت آنلاین: به جرائم متعدد با درجات هفت و هشت همراه با دیگر درجات، باید توأمان در دادسرا رسیدگی شود ولی به جرائم درجات هفت و هشت به تنهایی، در دادگاه کیفری.

بیشتر بخوانید »

روزه خواری در ملاء عام جرم و قابل مجازات نیست (قرار منع تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر)

قرارهای دادسرا

قضاوت آنلاین: رویه قضایی، عنصر قانونی روزه خواری در ملاء عام را ماده 638 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات می‌داند اما تدقیق در الفاظ این ماده مؤید نتیجه دیگری است.

بیشتر بخوانید »

فلسفه، تاریخچه و شرایط صدور قرار تعليق تعقيب به همراه نمونه قرار صادره

تصمیم قضایی

قضاوت آنلاین: جايگزين مهم تعقيب كه علاوه بر آثار مثبت در اصلاح و باز اجتماعي مرتكب جرم، جامعه را از اهداف مقرر براي مجازات منتفع می کند، نهاد تعليق تعقيب است.

بیشتر بخوانید »

نمونه تصمیم قضایی دادستان در مخالفت با موافقت دادیار اظهارنظر با قرار جلب به دادرسی بازپرس و کیفرخواست صادره

قرارهای دادسرا

قضاوت آنلاین: عدول دادستان از کیفرخواست دادیار اظهارنظر نبازمند مخالفت قبلی این مقام با قرار جلب به دادرسی بازپرس بوده که نمونه ای از یک پرونده را آورده شد.

بیشتر بخوانید »

نمونه تصمیم قضایی دادسرای عمومی ویژه نوجوانان برای ارسال پرونده به دادسرای عمومی محل وقوع جرم+نمونه قرار منع تعقیب

تصمیم قضایی

قضاوت آنلاین: دادسرای عمومی ویژه نوجوانان که به جرایم افراد بالغ زیر هیجده سال رسیدگی می کند، در صورت کشف جرم ارتکابی افراد بالای هیجده سال حق رسیدگی را ندارد.

بیشتر بخوانید »

فرم درخواست تعليق تعقیب متهم از سوی بازپرس و صدور قرار آن از سوی دادستان

تصمیم قضایی

قضاوت آنلاین: گرچه تعلیق تعقیب از اختیارات دادستان است اما بازپرس می تواند تحت شرایطی پیشنهاد آن را به دادستان اعلام تا در صورت پذیرش نسبت به صدور آن اقدام کند.

بیشتر بخوانید »

قرار اناطه کیفری در جرم تحصیل متقلبانه گواهی انحصار وراثت

تصمیم قضایی

صدور قرار اناطه در امور جزایی تابع تشریفاتی است که در ماده 21 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 04/12/1392 بیان شده است که یک نمونه کاربردی از آن را منتشر می نماییم.

بیشتر بخوانید »