خانه >> آراء >> قرارهای نهایی دادسرا

قرارهای نهایی دادسرا

درخواست تعليق تعقیب متهم و صدور قرار آن

قرار نهایی

تعلیق تعقیب از اختیارات دادستان است اما بازپرس می تواند در صورت وجود شرایط مقرر قانونی پیشنهاد آن را به دادستان اعلام تا در صورت پذیرش قرار تعلیق تعقیب متهم صادر شود.

توضیحات بیشتر »

قرار اناطه کیفری در جرم تحصيل متقلبانه گواهي انحصار وراثت

قرار نهایی

صدور قرار اناطه در امور جزایی تابع تشریفاتی است که در ماده 21 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 04/12/1392 بیان شده است که یک نمونه کاربردی از آن را منتشر می نماییم.

توضیحات بیشتر »