سرخط خبرها
خانه >> فقه >> متون فقه

متون فقه

اختلاف نظر شهید اول وثانی در وصیت

وصیت

شهیدین اول و ثانی در کتاب وصیت حود در این موارد که قبول باید چه زمانی باشد و آی قبول بعد از فوت وصی به ورثه وی منتقل می شود یا خیراختلاف نظر دارند.

توضیحات بیشتر »

اختلاف نظر شهید اول و ثانی در دین

شرح لعمه شهید ثانی

در کتاب دین اختلاف نظر شهیدین در خصوص این مورد است که اگر طلبکار مجهول باشد تکلیف چیست، آیا صدقه می دهیم یا نزد خود نگه می داریم و یا به حاکم تحویل می دهیم.

توضیحات بیشتر »