خانه >> کشکول >> کشکول عمومی

کشکول عمومی

نگذارید زنجیره عشق به شما ختم شود

زنجیره عشق

قضاوت آنلاین: عده ای نظر بر آن است که انسان بدون عشق نمي‌تواند به زندگي ادامه دهد و تداوم زندگی آنان وابسته به عشق و اعجاز آن می باشد که حکایت به آن می پردازد.

توضیحات بیشتر »

قدرت انتقاد یا اصلاح، کدامیک؟

انتقاد کردن

قضاوت آنلاین: آیا انسان‌ها به فراخور قدرت انتقاد خود، به همان نسبت توانایی ارائه پیشنهادهای اصلاحی را دارند؟ حکایت استاد و شاگرد نقاش بخوبی به آن می پردازد.

توضیحات بیشتر »

اعجاز رقابت

competition

قضاوت آنلاین:ایجاد رقابت سالم از طریق پرداخت پول بیشتر نیست بلکه تحریکِ میلِ شدید افراد به رقابت و برتری جویی سالم است که می تواند در امور به ویژه در کارهای گروهی معجزه کند.

توضیحات بیشتر »

ویولونیست شهیر در متروی تهران

جاشوا بل

قضاوت آنلاین: روزنامۀ همشهری براي آزمایش اجتماعی با موضوع ادراک، سلیقه و ترجیحات مردم، آزمايشي را در دي ماه سال 1390 در يکي از متروهاي تهران انجام داد تا آقاي سَیّد محمّد شریفی به صورت ناشناس در ایستگاه مترو بنوازد.

توضیحات بیشتر »