خانه >> قوانین

قوانین

با توجه به راه اندازی وب سایت هایی چون روزنامه رسمی، دستور، سامانه قوانین و مقررات کشور، معاونت حقوقی مجلس، قوانین دادگستری استان تهران و نیز تولید نرم افزارهای لوح حق، لوح بانک جامع قوانین و مقررات با دسترسی آزاد به هریک، در این قسمت صرفاً مهمترین و پرکاربردترین قوانین و مقررات درج خواهد.

قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ مجلس

قوانین موضوعه کشوری

قضاوت آنلاین: افراز اموال مشاعی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته است، الزاماً مطابق ‌قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22 آبان 1357 مجلس با واحد ثبتی محل است.

توضیحات بیشتر »

دستور العمل فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب ۱۳۹۵ رئیس قوه قضاییه

آیت الله صادق آملی لاریجانی

قضاوت آنلاین: براساس دستور العمل فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک 1395 مصوب رئیس قوه قضاییه، دادسراها، محاکم کیفری دو و یک مکلف به استقرار کشیک شدند.

توضیحات بیشتر »

آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرا‌ی آراء کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت مصوب ۱۳۹۵ رئیس قوه قضاییه

آیین نامه نامه اجرایی قانون

قضاوت آنلاین: در اجرای ماده 261 قانون آیین دادرسی،آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت،در دی ماه 95 تصویب شد.

توضیحات بیشتر »

منشور حقوق شهروندی مصوب رئیس جمهوری

منشور حقوق شهروندی تهرانی ها

قضاوت آنلاین: در همایش قانون اساسی و حقوق ملت در بیست و نهم آذر ماه نود و پنج، با حضور رئیس جمهور و جمعی از حقوقدانان و غیره از منشور حقوق شهروندی رونمایی شد.

توضیحات بیشتر »

قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی

اراضی

قضاوت آنلاین: یکی از قوانین اصلی در زمینه تملک اراضی مردم توسط شهرداری ها، قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد شهرداری ها مصوب مصوب 1370 مجلس می باشد.

توضیحات بیشتر »

قانون آیین دادرسی رسیدگی به جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی

جرم رایانه ای

قضاوت آنلاین: بخش دهم از قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393/7/8 مجلس شورای اسلامی را آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای تشکیل می دهد.

توضیحات بیشتر »

قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن

قضاوت آنلاین: به موجب قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب 1391 هرگاه نماینده ای در دوران نمایندگی مرتکب تخلفی شود، به مجازات انتظامی محکوم خواهد شد.

توضیحات بیشتر »