خانه >> قوانین

قوانین

با توجه به راه اندازی وب سایت هایی چون روزنامه رسمی، دستور، سامانه قوانین و مقررات کشور، معاونت حقوقی مجلس، قوانین دادگستری استان تهران و نیز تولید نرم افزارهای لوح حق، لوح بانک جامع قوانین و مقررات با دسترسی آزاد به هریک، در این قسمت صرفاً مهمترین و پرکاربردترین قوانین و مقررات درج خواهد.

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی

قانون موضوعه کشوری

قضاوت آنلاین: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور 1369 ناظر به اخلال در نظام پولی یا ارزی كشور که به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی صورت می گیرد.

توضیحات بیشتر »

قانون تشکیل هیأت های انظباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح مصوب ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی

قانون موضوعه کشوری

قضاوت آنلاین: رسیدگی به تخلفات انظیاطی پرسنل نیروهای مسلح و شکایت آنان از مقامات مافوق در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انظیاطی نظامیان انجام می‌شود.

توضیحات بیشتر »

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی

قانون موضوعه کشوری

قضاوت آنلاین: اساسی ترین قانون ناظر بر جرایم نیروهای نظامی و انتظامی کشور، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9 دی 1382 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی است.

توضیحات بیشتر »

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان مصوب ۲۰۰۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد

کودکان

قضاوت آنلاین: پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش،فحشاء و هرزه نگاری کودکان در 25 می 2000 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و ایرن عضو آن شد.

توضیحات بیشتر »

آیین نامه مرجع ملی کنوانیسون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ هیأت وزیران

کودکان

قضاوت آنلاین: در پی تعیین وزیر دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، هیأت وزیران آیین نامه مرجع مزبور در جمهوری اسلامی ایران را تصویب و ابلاغ نمود.

توضیحات بیشتر »

اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی سازمان ملل متحد

دیوان دادگستری بین المللی

قضاوت آنلاین: دیوان دادگستری بین المللی، رکن قضایی سازمان ملل متحد است که صلاحیت رسیدگی به دعاوی دولت های عضو این و نیز امضاء کنندگاه اساسنامه دیوان را داراست.

توضیحات بیشتر »

منشور سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد

قضاوت آنلاین: منشور سازمان ملل متحد یکی از مهمترین اسنادی است که در آن ارکان این سازمان، ترکیب اعضاء، شرح وظایف، آیین و نحوه تصمیم گیری هر یک در آن مشخص گردید.

توضیحات بیشتر »

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) به همراه تمامی جداول آن

قانون موضوعه کشوری

قضاوت آنلاین: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، از جمله قوانین است که به جهت امتناع رئیس جمهور در ابلاغ آن، رئیس مجلس اقدام نمود.

توضیحات بیشتر »

منشور حقوق شهروندی در نظام اداری ایران (مصوبه شورای عالی اداری)

قانون موضوعه کشوری

قضاوت آنلاین: متعاقب انتشار دو منشور حقوق شهروندی از سوی شورای اسلامی شهر تهران و رئیس جمهوری، اینک سومین منشور در نظام اداری از ناحیه شورای عالی اداری منتشرشد.

توضیحات بیشتر »