خانه >> قوانین >> قانون مجازات اسلامی و آیین نامه های اجرایی آن

قانون مجازات اسلامی و آیین نامه های اجرایی آن

قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون مجازات اسلامی

قضاوت آنلاین: کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان "تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375" از مهمترین قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب می باشد.

توضیحات بیشتر »

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون مجازات اسلامی

قضاوت آنلاین:قانون مجازات اسلامی 1392 که حاوی نوآوری های نوین حقوق جزا می باشد،تغییرات بنیادین در سلف خود داده است و از مهمترین قوانین ماهوی ایران محسوب می شود.

توضیحات بیشتر »