تازه‌‌های سایت
خانه >> قوانین >> قانون مجازات اسلامی و آیین نامه های اجرایی آن

قانون مجازات اسلامی و آیین نامه های اجرایی آن

قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی

قانون

قضاوت آنلاین: ماده 660 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات 1375 با تصویب قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، قاضلاب و گاز مصوب 10 خرداد 1396 نسخ شد.

بیشتر بخوانید »

قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم-تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون مجازات اسلامی

قضاوت آنلاین: کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان "تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375" از مهمترین قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب می باشد.

بیشتر بخوانید »

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون مجازات اسلامی

قضاوت آنلاین:قانون مجازات اسلامی 1392 که حاوی نوآوری های نوین حقوق جزا می باشد،تغییرات بنیادین در سلف خود داده است و از مهمترین قوانین ماهوی ایران محسوب می شود.

بیشتر بخوانید »