خانه >> قوانین >> قوانین قاچاق کالا و ارز

قوانین قاچاق کالا و ارز

آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۵

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن

قضاوت آنلاین: آیین نامه اجرایی انواع سامانه های مرتبط با قاچاق مانند سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا، سامانه جامع تجارت و ... توسط هیأت وزیران تصویب شد.

بیشتر بخوانید »

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن

قضاوت آنلاین: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نسبت به خلف خود دچار تغییرات اساسی گردید و در کمتر از دو سال، اصلاحات و الحاق چندی در آن به عمل آمد.

بیشتر بخوانید »