خانه >> قوانین >> قوانین حقوقی دیگر

قوانین حقوقی دیگر

قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی

حقوق تجارت

قضاوت آنلاین: از زمان تصویب قانون راجع به دلالان ‌مصوب 7 اسفند 1317 مجلس، تصدی به دلالی منوط به داشتن پروانه است و مواد 354 و 355 قانون تجارت نیز نسخ ضمنی شد.

توضیحات بیشتر »

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ کمیسیون قوانین عدلیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

حقوق تجارت

قضاوت آنلاین: قانون تجارت ایران ناظر بر انواع شرکت‌های تجاری، اسناد تجاری، قراردادهای تجاری، ورشکستگی، اعاده اعتبار، اسم تجارتی، شخصیت حقوقی و مقررات نهایی است.

توضیحات بیشتر »

قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی

سند مالکیت اموال غیرمنقول

قضاوت آنلاین: یکی از مهمترین قوانین پایه ای ثبت عمومی، قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 26 اسفند 1310 (کمیسیون قوانین عدلیه) با اصلاحات و الحاقات بعدى می باشد.

توضیحات بیشتر »

قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی

جنین انسان

قضاوت آنلاین: دریافت جنین از مرکز تخصصی درمان ناباروری مستلزم احراز صلاحیت زوجین متقاضی از سوی دادگاه است که خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی است.

توضیحات بیشتر »

قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ مجلس

قوانین موضوعه کشوری

قضاوت آنلاین: افراز اموال مشاعی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته است، الزاماً مطابق ‌قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22 آبان 1357 مجلس با واحد ثبتی محل است.

توضیحات بیشتر »

منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ ابلاغی رئیس جمهوری

منشور حقوق شهروندی تهرانی ها

قضاوت آنلاین: در همایش قانون اساسی و حقوق ملت در بیست و نهم آذر ماه نود و پنج، با حضور رئیس جمهور و جمعی از حقوقدانان و غیره از منشور حقوق شهروندی رونمایی شد.

توضیحات بیشتر »

قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی

اراضی

قضاوت آنلاین: یکی از قوانین اصلی در زمینه تملک اراضی مردم توسط شهرداری ها، قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد شهرداری ها مصوب مصوب 1370 مجلس می باشد.

توضیحات بیشتر »