خانه >> قوانین >> قوانین حقوقی دیگر

قوانین حقوقی دیگر

قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی

جنین انسان

قضاوت آنلاین: دریافت جنین از مرکز تخصصی درمان ناباروری مستلزم احراز صلاحیت زوجین متقاضی از سوی دادگاه است که خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی است.

توضیحات بیشتر »

قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ مجلس

قوانین موضوعه کشوری

قضاوت آنلاین: افراز اموال مشاعی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته است، الزاماً مطابق ‌قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22 آبان 1357 مجلس با واحد ثبتی محل است.

توضیحات بیشتر »

منشور حقوق شهروندی مصوب رئیس جمهوری

منشور حقوق شهروندی تهرانی ها

قضاوت آنلاین: در همایش قانون اساسی و حقوق ملت در بیست و نهم آذر ماه نود و پنج، با حضور رئیس جمهور و جمعی از حقوقدانان و غیره از منشور حقوق شهروندی رونمایی شد.

توضیحات بیشتر »

قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی

اراضی

قضاوت آنلاین: یکی از قوانین اصلی در زمینه تملک اراضی مردم توسط شهرداری ها، قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد شهرداری ها مصوب مصوب 1370 مجلس می باشد.

توضیحات بیشتر »

قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن

قضاوت آنلاین: به موجب قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب 1391 هرگاه نماینده ای در دوران نمایندگی مرتکب تخلفی شود، به مجازات انتظامی محکوم خواهد شد.

توضیحات بیشتر »

آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب ۱۳۹۲ هیأت وزیران

آیین نامه نامه اجرایی قانون

قضاوت آنلاین: در اجرای ماده 10 قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب 1390، آیین نامه اجرایی آن تصویب شد.

توضیحات بیشتر »

قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی

قوانین موضوعه کشوری

قضاوت آنلاین: اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند.

توضیحات بیشتر »