خانه >> قوانین >> قوانین حقوقی دیگر

قوانین حقوقی دیگر

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) به همراه تمامی جداول آن

قانون موضوعه کشوری

قضاوت آنلاین: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، از جمله قوانین است که به جهت امتناع رئیس جمهور در ابلاغ آن، رئیس مجلس اقدام نمود.

توضیحات بیشتر »

منشور حقوق شهروندی در نظام اداری ایران (مصوبه شورای عالی اداری)

قانون موضوعه کشوری

قضاوت آنلاین: متعاقب انتشار دو منشور حقوق شهروندی از سوی شورای اسلامی شهر تهران و رئیس جمهوری، اینک سومین منشور در نظام اداری از ناحیه شورای عالی اداری منتشرشد.

توضیحات بیشتر »

قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی

قانون بودجه

قضاوت آنلاین: قانون بودجه یک قانون مالی است که برای تنظیم مدخل و مخارج کشور تصویب می شود. این قانون موقتی بوده و اصولاً برای سال که تصویب می شود، اعتبار دارد.

توضیحات بیشتر »

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی به همراه نظریات اداره حقوقی و آراء قضایی

کانون وکلای دادگستری

قضاوت آنلاین: قانونی که مجوز برگزاری آزمون وکالت را به کانون های وکلای دادگستری داد، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17 فروردین 1376 مجلس شورا است.

توضیحات بیشتر »

قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سازمان تأمین اجتماعی

قضاوت آنلاین: یکی از مهمترین قوانین حاکم بر روابط بیمه‌ای کارگر و کارفرما، قانون تأمین اجتماعی مصوب 3 تیرماه 1354 مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

توضیحات بیشتر »

قانون بیمه ایران مصوب ۱۳۱۶ مجلس شورا

بیمه، قانون و دعوی

قضاوت آنلاین: از مهمترین قوانین در حوزه انواع بیمه، قانون بیمه مصوب 7 اردیبهشت 1316 مجلس شورا است که به تعریف عقد بیمه، موارد بطلان و فسخ آن و غیره می پردازد.

توضیحات بیشتر »

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ کمیسیون خاص مشترک مجلسین

قانون تجارت

قضاوت آنلاین: مواد 1 الی 300 ‌لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ‌مصوب 1347 جایگزین مواد مواد 21 الی 93 قانون تجارت ‌مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی گردید.

توضیحات بیشتر »

قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی

قانون تجارت

قضاوت آنلاین: از زمان تصویب قانون راجع به دلالان ‌مصوب 7 اسفند 1317 مجلس، تصدی به دلالی منوط به داشتن پروانه است و مواد 354 و 355 قانون تجارت نیز نسخ ضمنی شد.

توضیحات بیشتر »

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ کمیسیون قوانین عدلیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون تجارت

قضاوت آنلاین: قانون تجارت ایران ناظر بر انواع شرکت‌های تجاری، اسناد تجاری، قراردادهای تجاری، ورشکستگی، اعاده اعتبار، اسم تجارتی، شخصیت حقوقی و مقررات نهایی است.

توضیحات بیشتر »