تازه‌‌های سایت
خانه >> قوانین >> دیگر قوانین حقوقی

دیگر قوانین حقوقی

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات بعدی

سازمان تأمین اجتماعی

در اجرای اصل 29 قانون اساسی و نیز بندهای 2 و 4 اصل 21 این قانون، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

بیشتر بخوانید »

قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی

هواپیما

حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی در پروازهای داخی و بین المللی نسبت به حمل مسافر و بار به موجب قانون تعیین حدود مسئولیت های شرکت های هواپیمایی ایران تعیین شد.

بیشتر بخوانید »

قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی

تراژنه

اولین قانونی که حدود فعاليت ها و مديريت امور مربوط به موجودات زنده تراريخته و محصولات ژنتيکي را مشخص کرد، قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 است.

بیشتر بخوانید »

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی

تراژنه

با تصویب «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی» توسط مجلس شورای اسلامی» دولت ایران اجازه پوسیتن به پروتکل‌ایمنی زیستی کارتاهنا را یافت.

بیشتر بخوانید »

ماده واحده ‌قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲ کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی

قانون

با توجه به اصل 13 قانون اساسی و ماده 5 قانون مدنی، اقلیت های دینی زرتشتی، کلیمی و مسیحی از جهت احوال شخصیه، حقوق ارثیه و وصیت تابع قواعد مذهبی خود می باشند.

بیشتر بخوانید »

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی

متون حقوقی

قضاوت آنلاین: پس از انقضاء قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور 1395 مجلس شورای اسلامی،لازم‌الاجراء است.

بیشتر بخوانید »

لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی به همراه زیرنویس مواد

کانون وکلای دادگستری

قضاوت آنلاین: استقلال کانون وکلای دادگستری، در پی تلاش مثال زدنی بزرگانی چون حسین پیرنیا، علی اکبر داور، دکتر احمد متین دفتری و دکتر محمد مصدق بدست آمد.

بیشتر بخوانید »