خانه >> قوانین >> دیگر قوانین حقوقی >> قوانین بودجه کل کشور

قوانین بودجه کل کشور

قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به همراه کلیه جداول آن

قانون بودجه

قضاوت آنلاین: قانون بودجه یک قانون مالی است که برای تنظیم مدخل و مخارج کشور تصویب می شود. این قانون موقتی بوده و اصولاً برای سال که تصویب می شود، اعتبار دارد.

توضیحات بیشتر »