خانه >> قوانین >> قوانین کیفری دیگر

قوانین کیفری دیگر

قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی

قانون موضوعه کشوری

قضاوت آنلاین: انواع تخلفات و مجازات های انضباطی، تشکیلات اداری رسیدگی کننده به آن مطابق با «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 آذر 1372 مجلس شورای اسلامی» است.

توضیحات بیشتر »

قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی

چک

قضاوت آنلاین: قانون صدور چک در 16 تیرماه 1355 به تصویب مجلس رسید ولی به فراخور زمان و بنابه ملاحظاتی در سال های 1372، 1376 و 1382 دستخوش اصلاحات و الحاقات شد.

توضیحات بیشتر »

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

قانون موضوعه کشوری

قضاوت آنلاین: مهمترین قانون در خصوص انتقال مال غیر که برای مالک، انتقال دهنده و انتقال گیرنده مجازات تعیین نمود، قانون مجازات راجع به انتقال مال غير 1308 است.

توضیحات بیشتر »

آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۲ هیأت وزیران

اسلحه و مهمات

قضاوت آنلاین: جزئیات سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل در آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 1392 بیان شد.

توضیحات بیشتر »

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی

اسلحه و مهمات

قضاوت آنلاین: انواع سلاح سرد و گرم، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل تماماً در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 1390 بیان شد.

توضیحات بیشتر »

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

قضاوت آنلاين: از جمله قوانيني که رئيس جمهور در ابلاغ آن امتناع و رئيس مجلس شوراي اسلامي نسبت به آن اقدام نمود، قانون حمايت از آمران معروف و ناهيان از منکر است.

توضیحات بیشتر »

قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶

پولشویی و مبارزه با آن

قضاوت آنلاین: یکی از قوانینی که در تعامل با گروه اقدام ویژه مالی یا همان FATF در ایران وضع گردید، قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی می باشد.

توضیحات بیشتر »

قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳

افشاء اسرار و اطلاعات

قضاوت آنلاين: یکی از مهمترين قانون کیفری که علاوه بر تعریف هر یک از انواع اسناد دولتي، اسناد دولتی سري و محرمانه به جرم انگاري افشاء اين نوع از اسناد می پردازد.

توضیحات بیشتر »