خانه >> معاضدت قضایی >> آشنایی با شگردهای مجرمان

آشنایی با شگردهای مجرمان

در این بخش ترفندهای مجرمان برای آگاهی کاربران منتشر می شود

فروش خودروی تصادفی با ترفند دو تا یکی

فروش خودروی تصادفی با ترفند دو تا یکی

قضاوت آنلاین:یکی از شگردهای مجرمان حرفه ای «دو تا یکی» است. به این طریق موفق به فروش خودروهای تصادفی می شوند. آگاهی به این شیوه می تواند شما را از دام آنها رهایی دهد.

توضیحات بیشتر »