خانه >> مشاوره قضایی

مشاوره قضایی

کاربران گرامی توجه فرمایند! با توجه به تقاضای مکرر شما عزیران از یک طرف و نظر به فراهم نبودن شرایط لازم برای پاسخگویی تمام وقت به پرسش های حقوقی از طرف دیگر، فعلاً در این بخش مشاوره حقوقی و قضایی به صورت موردی، گزینشی و در سطح بسیار محدود انجام می شود. بدیهی است در صورت فراهم شدن زمینه های لازم، مشاوره بدون محدودیت صورت خواهد گرفت.

علت و اثر ذکر قابل اعتراض یا قطعی بودن رأی دادگاه در ذیل آن (مشاوره حقوقی ۷)

مشاوره حقوقی

قضاوت آنلاین: علت ذکر قابلیت اعتراض و مهلت آن یا قطعی بودن در ذیل آراء صادره از سوی دادگاه ها، برای آگاهی طرفین دعوی است و عدم ذکر آن نقشی در اصل اعتراض ندارد.

توضیحات بیشتر »

شرح وظایف و مسئولیت های منشی دادگاه (مشاوره حقوقی ۶)

مشاوره حقوقی

قضاوت آنلاین: استماع اظهارات طرفین، شهود و کارشناسان امر قضایی است ولی تحریر اظهارات آنان امر غیرقضایی بوده که منشی دادگاه هم به دستور قاضی می تواند انجام دهد.

توضیحات بیشتر »

مسئولیت جبران خسارات وارده به عین مستأجره و اموال منصوب در آن (مشاوره حقوقی ۵)

مشاوره حقوقی

قضاوت آنلاین: چنانچه بعد از تخلیه عین مستأجره، مشخص شود که خسارتی اموال منصوب در آن وارده شد که معلول استفاده مستأجر بوده است، نحوه جبران ان چگونه خواهد بود؟

توضیحات بیشتر »

نحوه تملک اطاق سریداری در مشاعات ساختمان (مشاوره حقوقی ۴)

مشاوره حقوقی

قضاوت آنلاین: چنانچه در اثر اشتباه مهندس طراح ساختمان یا مأمور ثبت، محل اختصاصی به عنوان اطاقک سریداری ثبت شود، آیا می توان آن را از حالت مشاعی خارج کرد یا خیر؟

توضیحات بیشتر »

ضمانت اجرای مدنی و کیفری فرار دختران، همسران، پسران و شوهران از منزل و مساعدت در آن (مشاوره حقوقی کیفری ۳)

مشاوره حقوقی

قضاوت آنلاین: فرار از خانه از سوی دخترها، زن ها، پسرها و مردها صورت گیرد که معلول عوامل متعدد است. آنچه در این میان مهم است این که آیا عمل صورت گرفته جرم است؟

توضیحات بیشتر »

مسئولیت مدنی جبران خسارت ناشی از نشت آب از تراس طبقه فوقانی به طبقات زیرین آن (مشاوره حقوقی ۳)

مشاوره حقوقی

قضاوت آنلاین: آیا تراس واحدهای آپارتمانی جزء مشاعات است؟ اگر از محل آن خسارتی وارده شود، جبران آن با کدام واحد است؟ آیا می توان تراس واحدی از برداشت یا خیر؟

توضیحات بیشتر »

پرداخت وجه چک و تأثیر آن در مسئولیت حقوقی صادرکننده و ظهرنویس آن (مشاوره حقوقی ۲)

مشاوره حقوقی

قضاوت آنلاین: پرداخت وجه سند تجاری در وضع تمام مسئولین سند مؤثر است. همچنین اقدام دارنده چک برای وصول مجدد آن تجت شرایطی می تواند مصداق شروع به کلاهبرداری باشد.

توضیحات بیشتر »

حکم تصرف عدوانی عرصه موقوفه و ساخت و ساز غیرمجاز در آن (مشاوره حقوقی ۱)

مشاوره حقوقی

قضاوت آنلاین: از مباحث مهم در تصرف عدوانی، تکلیف و آثار و بقایای تصرف عدوانی موضوع مواد 164 و 165 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

توضیحات بیشتر »

پارک خودرو در حیاط مشاعی ساختمان جرم تصرف عدوانی است (مشاوره حقوقی ۲)

پارک ممنوع

قضاوت آنلاین: تصرف در مشاعات ساختمان، بدون اجازه دیگر مالکین واحدهای آپارتمانی، برابر ماده 690 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات و مجازات های بازدارنده جرم می باشد.

توضیحات بیشتر »