خانه >> مشاوره حقوقی >> مشاوره حقوقی در امور کیفری

مشاوره حقوقی در امور کیفری

پارک خودرو در حیاط مشاعی ساختمان جرم تصرف عدوانی است

پارک ممنوع

قضاوت آنلاین: تصرف در مشاعات ساختمان، بدون اجازه دیگر مالکین واحدهای آپارتمانی، برابر ماده 690 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات و مجازات های بازدارنده جرم می باشد.

توضیحات بیشتر »

مجازات تهدید تلفنی در قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده

تهدید تلفنی

قضاوت آنلاین: هر عمل مجرمانه از طریق تلفن، مزاحمت تلفنی نبوده بلکه باید در قوانین جزایی عنصر قانونی خاص و مستقلی برای آن وجود داشته که به آن مراجعه خواهد شد.

توضیحات بیشتر »