خانه >> نظریات مشورتی >> نظریات در امور حقوقی >> نظریات در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

نظریات در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مفهوم دین در ماده ۲۱ قانون نحوه محکومیت های مالی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قضاوت آنلاین: منظور قانونگذار از دین در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، هر دینی است یا تنها دیون موضوع اسناد لازم اجراء ثبتی و احکام قطعی محاکم است؟

توضیحات بیشتر »