خانه >> نظریات اداره حقوقی >> نظریات در امور کیفری >> نظریات در اجرای احکام کیفری

نظریات در اجرای احکام کیفری

تقسیط جزای نقدی نیاز به دادخواست ندارد

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قضاوت آنلاین: با توجه به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آیا تقسیط جزای نقدی نیاز به تقدیم دادخواست از سوی محکوم علیه دارد یا صرف درخواست کفایت است؟

توضیحات بیشتر »