خانه >> مقررات >> مقررات حقوقی >> بخشنامه‌های حقوقی دیگر مراجع

بخشنامه‌های حقوقی دیگر مراجع

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران از ۱۳۱۵ تا ۱۳۹۴

شاخص بهای کالا و خدمات در مناطق شهری ایران

قضاوت آنلاین: بانک مرکزی ایران باید شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را حداکثر تا خرداد هر سال تعیین و در اختیار قوه قضاییه قرار دهد.

توضیحات بیشتر »

راهنمای استعلام اسناد هویتی از ادارات ثبت احوال مناطق پنجگانه تهران

سازمان ثبت احوال کشور

به منظور سرعت پاسخگویی در استعلام از اداره کل ثبت احوال استان تهران، تهران بزرگ به پنج منطقه تقسیم شده که برای هریک از آنها اداره ثبت احوالی را اختصاص داده است.

توضیحات بیشتر »