خانه >> آموزش ویدیویی >> آموزش ویدیویی آیین دادرسی کیفری

آموزش ویدیویی آیین دادرسی کیفری

شامل کلیه آموزش های ویدیویی در مورد قانون آیین دادرسی کیفری

فایل ویدیویی دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دکتر سید علی کاظمی

دکتر علی کاظمی

قضاوت آنلاین:دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسبت به قانون سابق دچار تغییر و تحول مهمی شده است که دکتر سید علی کاظمی به آن می پردازد.

توضیحات بیشتر »

فایل ویدیویی ساز و کارهای نهادینه شدن پرونده شخصیت در دادرسی کیفری، دکتر شادی عظیم زاده

دکتر شادی عظیم زاده

قضاوت آنلاین:پرونده شخصیت بزهکار قریب به یک قرن و اندی است که در نظام قضایی کیفری فرانسه سابقه دارد اما در ایران با متعاقب تصویب قانون آیین دادرسی کیفری وارد نظام قضایی شد.

توضیحات بیشتر »

فایل ویدیویی حدود اختیارات و وظایف وکیل دادگستری، دکتر زینب باقری نژاد

دکتر زینب باقری نژاد

قضاوت آنلاین: اختیارات و وظایف وکیل دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 نسبت به قانون سابق تحولاتی داشته که خانم دکتر زینب باقری نژاد نستب به آن می پردازد.

توضیحات بیشتر »

فایل ویدیویی قرارهای نهایی دادسرا و مواد قانونی مرتبط با آن، دکتر امیر مرادی

دکتر امیر مرادی

قضاوت آنلاین:قرارهای نهایی دادسرا را می توان از جهاتی تقسیم بندی کرد. برخی از آنها از اعتبار امر محکوم بهای مطلق و برخی نسبی برخوردارند.

توضیحات بیشتر »

فایل ویدیویی فلسفه وضع مواد یک تا هفت قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲(دکتر محمد مهدی ساقیان)

دکتر محمد مهدی سصاقیان

قضاوت آنلاین: دکتر محمد مهدی صاقیان ضمن بیان فلسفه وضع مواد 1 تا 7 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به نقد نظر دکتر محمود آخوندی در خصوص مواد یک تا هفت قانون آیین دادرسی کیفری 1392/12/4 می پردازد.

توضیحات بیشتر »

فایل ویدیویی تحولات قرارهای تأمین و نظارت قضایی، دکتر حسن علی مؤذن زادگان

دکتر حسن علی مؤذن زادگان

قضاوت آنلاین:قرارهاي تأمين کيفري در قانون آيين دادرسي کيفري 1392 نسبت به قانون آيين دادرسي کيفري 1378 از جهت کمي بيشتر شده و قرارهاي نظارت قضايي هم به آن اضافه شده است.

توضیحات بیشتر »

فایل ویدیویی اختيارات ضابطان دادگستری و دادستان در قانون آيين دادرسي کيفري،دکتر علی اصغر مهابادی

دکتر علی اصغر مهابادی

قضاوت آنلاین:حدود اختیارات ضابطان دادگستری و دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 تغییراتی داشته که دکتر علی اصغر مهابادی به بررسی نقاط ضعف و قوت این موارد می پردازد.

توضیحات بیشتر »

فایل ویدیویی نقد و بررسی کلیات قانون آیین دادرسی کیفری، دکتر محمد آشوری

دکتر محمد آشوری

قضاوت آنلاین:دکتر محمد آشوري از فلسفه وضع مواد مندرج در کليات قانون آيين دادرسي، ضرروت احياء پليس قضايي و تأسيس پليس اطفال و قصد قانونگذار در سياست جنايي افتراقي سخن می گوید.

توضیحات بیشتر »

فایل ویدیویی نقد و بررسی قانون آیین دادرسی کیفری، دکتر محمود آخوندی

اتوبیوگرافی دکتر محمود آخوندی اصل

قضاوت آنلاین: آخرین نظرات انتقادی موشکافانه و تأمل برانگیز دکتر محمود آخوندی پیرامون قانون آیین دادرسی کیفری 1394/4/12 که آموزه خوبی برای آشنایی بیشتر با این قانون است.

توضیحات بیشتر »