تازه‌‌های سایت

مجازات ظاهر شدن مرد در ملاء عام با لباس و آرایش غلیظ زنانه (آراء قضایی استان تهران)

آراء دادگاه حقوقی

قضاوت‌آنلاین: اگر مردی با پوشیدن لباس زنانه و آرایش غلیظ زنانه در انظار عمومی ظاهر شود، عمل وی براساس کدامیک از مواد قانون جزایی ایران جرم و قابل مجازات است؟

ادامه نوشته »

اثبات جرم سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخص غیررشید نیازمند علم متهم است (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

آراء دادگاه کیفری

قضاوت‌آنلاین: برای تحقق جرم موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات، علم مرتکب به ضعف نفس، هوی و هوس و حوائیج شخص غیررشید از ارکان ضروری آن می باشد.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر محمد علی حکمت، استاد حقوق بین الملل

دکتر محمدعلی حکمت

قضاوت‌آنلاین: دکتر محمدعلی حکمت که لیسانس حقوق را از دانشگاه حقوق تولوز و دکترای حقوق خود را از دانشگاه پاریس اخذ کرد، در ایران حقوق بین الملل تدریس می کرد.

ادامه نوشته »

فایل صوتی (۸) دعاوی ثلاث، دکتر محمدرضا ادریسیان، کارآموزی قضایی تهران

دکتر محمد رضا ادریسیان

قضاوت‌آنلاین: اگر امینی که مال غیرمنقول در تصرف اوست، علیرغم درخواست مالک، از تحویل آن خودداری کند، نوع دعوای مدنی که باید علیه امین طرح شود، چه دعوایی است؟

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر محمد حسین علی آبادی، استاد حقوق عمومی

دکتر محمد حسین علی آبادی

قضاتوت آنلاین: دکتر محمد حسین علی آبادی، دارای مدرک دیپلم علوم سیاسی و دكترای دولتی حقوق از دانشكده حقوق پاریس، استاد حقوق عمومی و سراینده شعر معروف مادر است.

ادامه نوشته »

اثبات حجر از شرایط تحقق جرم سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخص غیررشید نیست (آراء قضایی استان تهران)

آراء دادگاه کیفری

قضاوت آنلاین: قانونگذار در ماده 596 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات، اثبات حجر را لازمه تحقق جرم سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس یا جوائج شخص غیررشید ندانست.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر عبدالله معظمی، استاد حقوق بین الملل

دکتر عبدالعلی معظمی

قضاوت‌آنلاین: دکتر عبدالعلی معظمی، لیسانس حقوق از دانشگاه پارس، دکترای حقوق از دانشگاه مارسی و گواهی نامه حقوق جزایی از مدرسه عالی علوم سیاسی دریافت کرد.

ادامه نوشته »