تازه‌‌های سایت

لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی به همراه زیرنویس مواد

کانون وکلای دادگستری

قضاوت آنلاین: استقلال کانون وکلای دادگستری، در پی تلاش مثال زدنی بزرگانی چون حسین پیرنیا، علی اکبر داور، دکتر احمد متین دفتری و دکتر محمد مصدق بدست آمد.

ادامه نوشته »

نسخ کامل قانون راجع به محاکمات و مجازات مأمورین به خدمات عمومی (نظریه مشورتی ۱۰۵۶۳ کارگروه علمی دادستانی کل کشور)

دادستانی کل کشور

قضاوت آنلاین: هرگاه در یکی از مواد قانون مؤخر، قانون مقدم به صورت بطور صریح، جزء مواد منسوخ اعلام شود، عبارت "سایر قوانین در موارد مغایر" منصرف از آن است.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر عیسی سپهبدی، استاد متون حقوقی فرانسه

دکتر عیسی سپهبدی

قضاوت آنلاین: دکتری عیسی سپهبدی دکتری روان شناسی و جمالی شناسی از فرانسه، استاد زبان، ادبیات و متون حقوقی فرانسه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود.

ادامه نوشته »

نحوه وصول دیه از پزشک محکوم علیه (مشاوره قضایی ۹)

مشاوره حقوقی

قضاوت آنلاین: غالب پزشکان مسئولیت خود را بیمه می‌کنند که دیه از محل ییمه پرداخت می‌شود، اما اگر پزشکی مسئولیت را ببمه نکند، راهکاری‌های قانونی وصول دیه چیست؟

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر رضا مظلومان،استاد علوم کیفری و جرم شناسی

دکتر رضا مظلومان

قضاوت آنلاین: دکتر رضا مظلومان دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران در سال های 1350 تا 1357 شمسی که دارای تألیفاتی در همین زمینه است.

ادامه نوشته »