تازه‌‌های سایت

زندگی نامه غلامرضا شهری، قاضی دادگستری

غلامرضا شهری

غلامرضا شهری، نامی که با شنیدن آن بلافاصله نام اداره حقوقی در ذهن غالب حقوقدانان مجسم می شود، چرا که ایشان برای سنوات متمادی ریاست این اداره و بعدها که به اداره کل قوانین و تدوین لوایح قوه قضاییه تغییر نام یافت، مدیر کلی آن را بر عهده داشت.

بیشتر بخوانید »

رأی شورای حل اختلاف قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نیست (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

شعبه دادگاه

نظر به ماده 27 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16 آذر 1394 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، آرای شورای مزبور تنها قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی و یا کیفری بوده و به هیچ وجه قابلیت فرجامخواهی در دیوان عالی کشور ندارد.

بیشتر بخوانید »

خطرات بالقوه هوش مصنوعی برای بشر

هوش مصنوعی

نتیحه جدید پژوهش چهارده نهاد علمی، دانشگاهی و صنعتی حکایت از پیشرفت باورنکردنی هوش مصنوعی و یادگیری ماشین دارد. این تحقیق به امکان سوءاستفاده از این تکنولوژی توسط بشر در تولید محتوای دروغین با ظاهری بسیار حقیقی، مهندسی معکوس، استفاده از پهباد برای ترور افراد براساس شناسایی چهره، هشدار جدی داده است.

بیشتر بخوانید »

مستثینات دین قاضی، صمد چوبینه

خاطره

خاطره قضایی تأمل برانگیز صمد چوبینه از دادگاه جزایی شهر مدینه، شأن قضات و میزان حقوق آنان در کشور عربستان و مقایسه آن قضات ایران که در حد مستثنیات دین است.

بیشتر بخوانید »

رأی دادگاه حقوقی یا جزایی در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف یا در مقام اعاده دادرسی، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است (آرای دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

شعبه دادگاه

رأی دادگاه عمومی حقوقی و یا جزایی که در مقام رسیدگی به اعتراض از رأی شورای حل اختلاف با در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی از رأی قطعی این دادگاه صادر می شود، قطعی، غیرقابل تجدیدنظر و فرجامخواهی است.

بیشتر بخوانید »

اتوبیوگرافی ویدیویی دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، استاد حقوق خصوصی

دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

در ویدیوی حاضر، دکتر محمد حعفر جعفری لنگرودی، ضمن بیان بیوگرافی خود، به بیان عشق پژوهشگر به تعقیب علم و تحقیق می پردازد که خود نیز بعد از بازنشستگی چنین کرد.

بیشتر بخوانید »

نهال ایروانی ثانی، قاضی دادگستری

نهال ایروانی ثانی قاضی دادگاه سانتا کلارا آمریکا

نهال ایروانی ثانی دومین حقوقدانی که در تاریخ جامعه ایرانیان آمریکا به عنوان آمریکایی ایرانی تبار به سمت قاضی مجتمع دادگاهی سانتا کلارا منصوب و شروع به کار نمود.

بیشتر بخوانید »