تازه‌‌های سایت
خانه >> بایگانی برچسب: آیین نامه اجرایی ماده 11 قانون ممنوعیت تجهیزات دریافت از ماهواره

بایگانی برچسب: آیین نامه اجرایی ماده 11 قانون ممنوعیت تجهیزات دریافت از ماهواره

آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۴

قضاوت آنلاین: در اجرای ماده 11 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ‌1373، آیین نامه اجرایی آن از سوی هیأت وزیران در تاریخ 9 فروردین 1374 تصویب شد.

ادامه نوشته »