خانه >> بایگانی برچسب: اساتید حقوق ایران

بایگانی برچسب: اساتید حقوق ایران

زندگی نامه دکتر حسین سیدی، استاد حقوق بین الملل عمومی

دکتر حسین سیدی

قضاوت آنلاین: دکتر حسین سیدی فارغ التحصیل دانشکده حقوق پاریس، دارای دکترای دولتی حقوق و اقتصاد، استاد حقوق بین المللل عمومی و از شاعران مضمون پرداز ایران است.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر حسن افشار، استاد حقوق تطبیقی

دکتر حسن افشار

قضاوت آنلاین: دکتر حسن افشا، استاد دانشکده بین المللی حقوق تطبیقی استراسبورگ، از اعضای ثابت آکادمی حقوق بین الملل که ریاست دانشکده حقوق تهران را برعهده داشت.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر سید محمد علی هدایتی، قاضی دادگستری و استاد حقوق جزای بین المللی

دکتر سید محمدعلی هدایتی

قضاوت‌آنلاین: دکتر سید محمد علی هدایتی که بازپرس قضایی بود، بعدها به وزارت دادگستری رسید. وی واضع قانون مسئولیت مدنی و قانون آزادی مشروط زندانیان در ایران است.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر رضا سرداری، استاد حقوق عمومی و اساسی

دکتر رضا سرداری

قضاوت‌آنلاین: دکتر رضا سرداری، دکترای حقوق عمومی و اقتصاد از فرانسه و از اساتید به نام رشته حقوق اساسی و اسلامی بود که دارای تألیفاتی در حقوق اساسی و عمومی است.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر ابراهیم پاد؛ قاضی دادگستری و استاد حقوق جزا

دکتر ابراهیم پاد

قضاوت‌آنلاین: دکتر ابراهیم پاد، از پایه گذاران دانشکده پلیس در ایران، علیرغم سمت عالی قضایی، از دادگستری کناره‌گیری کرد و به تدریس حقوق جزا و تألیف روی آورد.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر مصطفی مصباح زاده، قاضی دادگستری و استاد حقوق جزا و علوم کیفری

دکتر مصطفی مصباح زاده

قضاوت‌آنلاین: دکتر مصطفی مصباح زاده، در ابتداء بازرس قضایی و سپس مستشار دیوان عالی جنایی شد و تدریس حقوق جزا می گرد. وی مؤسسه روزنامه و مؤسسه کیهان می باشد.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر محمد علی حکمت، استاد حقوق بین الملل

دکتر محمدعلی حکمت

قضاوت‌آنلاین: دکتر محمدعلی حکمت که لیسانس حقوق را از دانشگاه حقوق تولوز و دکترای حقوق خود را از دانشگاه پاریس اخذ کرد، در ایران حقوق بین الملل تدریس می کرد.

ادامه نوشته »