تازه‌‌های سایت
خانه >> بایگانی برچسب: اساتید حقوق ایران

بایگانی برچسب: اساتید حقوق ایران

زندگی نامه دکتر تهمورث بشیریه، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه

دکتر تهمورث بشیریه

قضاوت آنلاین: دکتر تهمورث بشیریه، وکیل دادگستری، استاد دانشگاه و پایه‌گذار حقوق پزشکی، به تازگی به عنوان مشاور وزیر دادگستری سید علیرضا آوایی‌ انتخاب شد.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر محمود سلجوقی، قاضی دادگستری و استاد دانشگاه

دکتر محمود سلجوقی

قضاوت آنلاین: دکتر محمود سلجوقی که در سال 1328 وارد وزارت دادگستری شد، در چند سمت قضایی و نیز سردبیری مجلیه حقوقی و تدریس در دانشکده های حقوق اشتغال داشت.

ادامه نوشته »

زندگی نامه مرتضی رازی لواسانی، استاد اخلاق، اصول، حقوق مدنی و جزایی

مرتضی رازی لواسانی

قضاوت آنلاین: استاد مرتضی رازی لواسانی علیرغم این که پدرش دستگاه قضایی دارای سمت بود و خود نیز دعوت نامه برای قضاوت داشت، آن را نپذیرفت و به شغل معلمی روی آورد.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، استاد حقوق خصوصی

دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

قضاوت آنلاین: دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، اول تحصیل در دانشکده حقوق تهران، کتاب اصول فلسفه حقوق را تألیف کرد وب دکتری حقوق خصوصی خود را با درجه عالی اخذ کرد.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر سید جعفر بوشهری، استاد حقوق اساسی

دکتر سید جعفر بوشهری

قضاوت آنلاین: دکتر سید جعفر بوشهری، دکترای خود را در دانشگاه کالیفرینای جنوبی با پایان نامه بایگانی علمی اخذ کرد و مدتی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر عباس شیخ الاسلامی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری

دکتر عباس شيخ الاسلامي

قضاوت آنلاین: دکتر عباس شیخ اسلامی، متولد مشهد، دکتری حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه تربیت مدرس، رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و وکیل دادگستری است.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر محمد صفدری، استاد حقوق بین الملل و متون حقوقی به زبان فرانسه

دکتر محمد صفدری

قضاوت آنلاین: دکتر محمد صفدری دارنده نشان علمی، مدرس حقوق بین الملل و رئیس دفتر دکتر موسی عمید که به دست یکی از دانشجویان معترض به نتیجه امتحانی به قتل رسید.

ادامه نوشته »