خانه >> بایگانی برچسب: اساتید حقوق ایران

بایگانی برچسب: اساتید حقوق ایران

زندگی نامه دکتر مرتضی محسنی، قاضی دادگستری و استاد حقوق جزا

دکتر مرتضی محسنی

قضاوت آنلاین: دکتر مرتضی محسنی علاوه بر این که به عنوان استاد حقوق جزا در دانشکده حقوق به تدریس اشتغال داشت، در وزارت دادگستری دارای سمت های مهم قضایی نیز بود.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر جواد شهیدی، استاد حقوق مدنی

دکتر جواد شهیدی

قضاوت آنلاین: دکتر جواد شهیدی، دارای دو دکترای دولتی حقوق و حقوق کیفری بود که به تدریس حقوق مدنی و آیین دادرسی کیفری در دانشکده حقوق دانشگاه تهران پرداخت.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر مهدی کی نیا، استاد حقوق جزا و جرم شناسی

دکتر مهدی کی نیا

قضاوت آنلاین: دکتر مهدی کی نیا، دارای لیسانس فلسفع و علوم تربیتی، راضی، حقوق و علوم سیاسی و دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و مدرس دانشکده حقوق و علوم سیاسی بود.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر عبدالمجید امیری قائم مقامی، استاد علم اداره و حقوق اداری

دکتر عبدالمجید امیری قائم مقامی

قضاوت آنلاین: دکتر عبدالمجید قائم مقامی دارای دکترای حقوق از دانشکده حقوق دانشگاه ژنو و دکترای علوم اداری از دانشکده حقوق و علوم اداری کالیفرنیا جنوبی است.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر محمد علی معتمد، استاد حقوق کیفری

دکتر محمد علی معتمد

قضاوت آنلاین: دکتر محمد علی معتمد، دکترای حقوق کیفری و بنیانگذار دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی کنونی) در سال 1346 شمسی و اولین رئیس آن می باشد.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر رضا مظلومان،استاد علوم کیفری و جرم شناسی

دکتر رضا مظلومان

قضاوت آنلاین: دکتر رضا مظلومان دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران در سال های 1350 تا 1357 شمسی که دارای تألیفاتی در همین زمینه است.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر محمد معتضد باهری شیرازی، استاد دانشگاه حقوق

دکتر محمد معتضد باهری شیرازی

قضاوت‌آنلاین: دکتر محمد معتضد باهری شیرازی زندگی تمام شغلی خود را صرف تدریس حقوق جزای عمومی و قواعد حقوق جزا در سطوح مختلف دانشکده‌های حقوق و ملی ایران نمود.

ادامه نوشته »