خانه >> بایگانی برچسب: اصل استقلال تعقیب و تحقیق

بایگانی برچسب: اصل استقلال تعقیب و تحقیق

مشروعیت تعیین بازپرس به عنوان قاضی کشیک

مقالات قانون آیین دادرسی کیفری

قضاوت آنلاین: دادسراهای عمومی و انقلاب کشور به بهانه کمبود قاضی کشیک، اقدام به قراردادن بازپرسان در لیست کشیک می نمایند که این اقدام فاقد مشروعیت قانونی است.

توضیحات بیشتر »