خانه >> بایگانی برچسب: اصل ترافعي بودن

بایگانی برچسب: اصل ترافعي بودن

فایل ویدیویی فلسفه وضع مواد یک تا هفت قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲(دکتر محمد مهدی ساقیان)

دکتر محمد مهدی سصاقیان

قضاوت آنلاین: دکتر محمد مهدی صاقیان ضمن بیان فلسفه وضع مواد 1 تا 7 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به نقد نظر دکتر محمود آخوندی در خصوص مواد یک تا هفت قانون آیین دادرسی کیفری 1392/12/4 می پردازد.

توضیحات بیشتر »