خانه >> بایگانی برچسب: تشخیص ضابط

بایگانی برچسب: تشخیص ضابط

آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب ۱۳۹۴

ضابط دادگستری

آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری، در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری تصویب شد.

توضیحات بیشتر »