خانه >> بایگانی برچسب: تصرف عدوانی در حیاط مشاعی آپارتمان ها

بایگانی برچسب: تصرف عدوانی در حیاط مشاعی آپارتمان ها

پارک خودرو در حیاط مشاعی ساختمان جرم تصرف عدوانی است

پارک ممنوع

قضاوت آنلاین: تصرف در مشاعات ساختمان، بدون اجازه دیگر مالکین واحدهای آپارتمانی، برابر ماده 690 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات و مجازات های بازدارنده جرم می باشد.

توضیحات بیشتر »