خانه >> بایگانی برچسب: تقاضاي تعليق تعقيب متهم

بایگانی برچسب: تقاضاي تعليق تعقيب متهم

درخواست تعليق تعقیب متهم و صدور قرار آن

تصمیم قضایی نهایی

تعلیق تعقیب از اختیارات دادستان است اما بازپرس می تواند در صورت وجود شرایط مقرر قانونی پیشنهاد آن را به دادستان اعلام تا در صورت پذیرش قرار تعلیق تعقیب متهم صادر شود.

توضیحات بیشتر »