خانه >> بایگانی برچسب: توقیف خودرو

بایگانی برچسب: توقیف خودرو

آزمایش میزان الکل موجود در خون و کاربرد آن

مقالات قانون آیین دادرسی کیفری

قضاوت آنلاین: از قرائن و امارات مثبت شرب خمر / مصرف مسکر از سوی اشخاص می تواند آزمایش میزان الکل مصرفی موجود در خون باشد که از طریق الکل نسج تنفسی صورت می گیرد.

توضیحات بیشتر »