خانه >> بایگانی برچسب: حاکم شرع خراسان

بایگانی برچسب: حاکم شرع خراسان

زندگی نامه شيخ محمد باقر آيت الله زاده

شيخ محمد باقر آيت الله زاده حائري مازندراني

قضاوت آنلاين: استاد حاج شيخ محمد باقر آيت الله زاده حائري مازندراني از شاگردن به نام حاج شيخ صالح مازندراني، حاکم شرع بابل و خراسان و عضو ديوان عالی تميز بود.

توضیحات بیشتر »