خانه >> بایگانی برچسب: دانلود جدوال قانون بودجه سال 1395 کل کشور

بایگانی برچسب: دانلود جدوال قانون بودجه سال 1395 کل کشور

قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به همراه کلیه جدوال آن

قانون بودجه

قضاوت آنلاین: قانون بودجه یک قانون مالی است که برای تنظیم مدخل و مخارج کشور تصویب می شود. این قانون موقتی بوده و اصولاً برای سال که تصویب می شود، اعتبار دارد.

توضیحات بیشتر »