خانه >> بایگانی برچسب: دکتر حسن امامي

بایگانی برچسب: دکتر حسن امامي

کتاب حقوق مدنی جلد سوم، دکتر سید حسن امامی

کتاب حقوق مدنی دکتر سید حسن امامی؛ جلد سوم

قضاوت آنلاين: يکي از مهمترين کتب راجع به تمامي مباحث مدني، شش جلد کتاب حقوق مدني دکتر سيد حسن امامي است که جزء منابع مهم و اساسي اين رشته از حقوق بشمار مي آيد.

توضیحات بیشتر »