تازه‌‌های سایت
خانه >> بایگانی برچسب: دکتر علي مهاجري

بایگانی برچسب: دکتر علي مهاجري

نقد و بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، دکتر علی مهاجری

دکتر علی مهاجری و دکتر محسن قاسمی

قضاوت آنلاین: دانشکده حقوق واحد تهران مرکز اقدام به برگزارری اولین نشست تخصصی گروه حقوق خصوصی با عنوان نقد و بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با سخنرانی دکتر علی مهاجری نموده است.

ادامه نوشته »